Молитвы Богоматери пред ее иконою “Споручница грешных” – священный текст Богородице о помощи

Молитвы Богоматери пред ее иконою “Споручница грешных” – священный текст Богородице о помощи

Тропарь , глас 4:

У молка́ет ны́не вся́кое уны́ние / и страх отча́яния исчеза́ет, / гре́шницы в ско́рби се́рдца обрета́ют утеше́ние / и Небе́сною любо́вию озаря́ются све́тло: / днесь бо Ма́терь Бо́жия простира́ет нам спаса́ющую ру́ку / и от Пречи́стаго о́браза Своего́ веща́ет, глаго́лющи: / Аз Спору́чница гре́шных к Моему́ Сы́ну, / Сей дал Мне за них ру́це слы́шати Мя вы́ну. / Те́мже, лю́дие, обремене́ннии грехи́ мно́гими, / припади́те к подно́жию ико́ны Ея́, со слеза́ми вопию́ще: / Засту́пнице ми́ра, гре́шным Спору́чнице, / умоли́ Ма́терними Твои́ми моли́твами Изба́вителя всех, / да Боже́ственным всепроще́нием покры́ет грехи́ на́ша / и све́тлыя две́ри ра́йския отве́рзет нам, // Ты бо еси́ предста́тельство и спасе́ние ро́да христиа́нскаго.

Ин тропарь, глас 3:

Т ебе́, милосе́рдия исто́чнику при́сно теку́щему / и Спору́чнице гре́шных, недосто́йнии раби́ Твои́, Богоро́дице, / припа́дающе, скорбя́ще, вопие́м Ти: / спаса́й нас от бед, Влады́чице, // и ма́терним Твои́м хода́тайством испроси́ всем нам ве́чное спасе́ние.

Ч естно́е жили́ще бы́вшее / неизрече́ннаго естества́ Боже́ственнаго / вы́ше сло́ва и па́че ума́ / и гре́шным еси́ Спору́чница, / подава́еши благода́ть и исцеле́ние, / я́ко Ма́ти всех Ца́рствующаго: / моли́ Сы́на Твоего́ // получи́ти нам ми́лость в День су́дный.

О Влады́чице Преблагослове́нная, Защи́тнице ро́да христиа́нскаго, прибе́жище и спасе́ние притека́ющих к Тебе́! Вем, вои́стинну вем, я́ко зело́ согреши́х и прогне́вах, Преми́лостивая Госпоже́, рожде́ннаго пло́тию от Тебе́ Сы́на Бо́жия: но и́мам мно́гии о́бразы пре́жде мене́ прогне́вавших Его́ благоутро́бие: мытари́, блудни́цы и про́чия гре́шники, и́мже даде́ся проще́ние грехо́в их, покая́ния ра́ди и испове́дания. Ты́я у́бо о́бразы поми́лованных очесе́м гре́шныя души́ моея́ представля́я и на толи́кое Бо́жие милосе́рдие, о́нех прие́мшее, взира́я, дерзну́х и аз гре́шный прибе́гнути с покая́нием ко Твоему́ благоутро́бию. О Всеми́лостивая Влады́чице, да пода́си ми ру́ку по́мощи и испро́сиши у Сы́на Твоего́ и Бо́га ма́терними и святе́йшими Твои́ми моли́твами тя́жким мои́м грехо́м проще́ние. Ве́рую и испове́дую, я́ко Той, Его́же родила́ еси́, Сын Твой, есть вои́стину Христо́с, Сын Бо́га Жива́го, Судия́ живы́х и ме́ртвых, воздая́й кому́ждо по дело́м его́. Ве́рую же па́ки и испове́дую Тебе́ бы́ти и́стинную Богоро́дицу, милосе́рдия исто́чник, утеше́ние пла́чущих, взыска́ние поги́бших, си́льную и непрестаю́щую к Бо́гу Хода́таицу, зело́ лю́бящую род христиа́нский, и Спору́чницу покая́ния. Вои́стинну бо несть челове́ком ины́я по́мощи и покро́ва, ра́зве Тебе́, Госпоже́ Преми́лостивая, и никто́же упова́я на Тя постыде́ся когда́, и Тобо́ю умоля́я Бо́га, никто́же оста́влен бысть. Того́ ра́ди молю́ Твою́ неисче́тную бла́гость: отве́рзи две́ри милосе́рдия Твоего́ мне, заблу́дшему и па́дшему в тиме́ние глубины́, не возгнуша́йся мене́ скве́рнаго, не пре́зри гре́шнаго моле́ния моего́, не оста́ви мене́ окая́ннаго, я́ко в поги́бель зло́бный враг похи́тити мя и́щет, но умоли́ о мне рожде́ннаго от Тебе́ милосе́рдаго Сы́на Твоего́ и Бо́га, да прости́т вели́кия моя́ грехи́, и изба́вит мя от па́губы моея́: я́ко да и аз со все́ми получи́вшими проще́ние воспою́ и просла́влю безме́рное милосе́рдие Бо́жие и Твое́ непосты́дное о мне заступле́ние в жи́зни сей и в несконча́емом ве́це. Ами́нь.

К кому́ возопию́, Влады́чице, к кому́ прибе́гну в го́рести мое́й, а́ще не к Тебе́, Цари́це Небе́сная? Кто плач мой и воздыха́ние мое́ прии́мет и моле́ниям на́шим скоропослу́шливо вне́млет, а́ще не Ты, Всеблага́я Спору́чнице, всех на́ших ра́достей Ра́дость? Услы́ши же и ны́нешния песнопе́ния и моле́ния, и о мне гре́шном Тебе́ приноси́мыя. И бу́ди мне Ма́ти и Покрови́тельница и ра́дости Твоея́ всем нам Пода́тельница. Устро́й жизнь мою́, я́коже хо́щеши и я́коже ве́си. Вруча́ю бо себе́ Твоему́ покро́ву и промышле́нию, да ра́достно всегда́ пою́ Тебе́ со все́ми: Ра́дуйся, Благода́тная; ра́дуйся, Обра́дованная. Ра́дуйся, Преблагослове́нная; ра́дуйся, Препросла́вленная во ве́ки. Ами́нь.

Ц ари́це моя Преблага́я, Наде́ждо моя́ Пресвята́я, Спору́чнице гре́шных! Се, бе́дный гре́шник предстои́т Тебе́! Не оста́ви мене́, все́ми оста́вленнаго, не забу́ди мене́, все́ми забы́таго, даждь ми ра́дость, неве́дущему ра́дования. О, тя́жки мои́ бе́ды и ско́рби! О, безме́рны мои́ грехопаде́ния! Я́ко тьма нощна́я — житие́ мое́. И несть в сыне́х челове́ческих ни еди́наго си́льнаго ми помощи́. Ты — Еди́ная моя́ Наде́жда. Ты — Еди́ный мой Покро́в, Прибе́жище и Утвержде́ние. Дерзнове́нно простира́ю к Тебе́ немощны́я мои́ ру́це и молю́: умилосе́рдися о мне, Всеблага́я, пощади́ искупле́ннаго Кро́вию Сы́на Твоего́, утоли́ боле́зни многовоздыха́ющия души́ моея́, укроти́ я́рость ненави́дящих и оби́дящих мя, возста́ви си́лы моя́ увяда́ющия, обнови́, я́ко у орля́те, ю́ность мою́, не попусти́ осла́бнути в де́лании за́поведей Бо́жиих. Огне́м небе́сным косни́ся смуще́нныя души́ моея́ и испо́лни ю́ ве́ры непосты́дныя, любве́ нелицеме́рныя и наде́жды изве́стныя. Да всегда́ пою́ и сла́влю Тебе́, Преблагослове́нную ми́ра Засту́пницу, Покро́в наш и Спору́чницу всех нас гре́шных, и поклоня́юся Сы́ну Твоему́ и Спа́су на́шему, Го́споду Иису́су Христу́, со Безнача́льным Его́ Отце́м и Жизнепода́тельным Ду́хом Святы́м во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Новости

  11 Февраль 2020

Обновление на сайте

Добавлены богослужебные указания за март 2020 года.

Православные иконы и молитвы

Информационный сайт про иконы, молитвы, православные традиции.

Молитва Божьей Матери «Споручница грешных»

«Спаси, Господи!». Спасибо, что посетили наш сайт, перед тем как начать изучать информацию, просим подписаться на наше православное сообщество в Инстаграм Господи, Спаси и Сохрани † – https://www.instagram.com/spasi.gospodi/ . В сообществе больше 60 000 подписчиков.

Нас, единомышленников, много и мы быстро растем, выкладываем молитвы, высказывания святых, молитвенные просьбы, своевременно выкладывам полезную информацию о праздниках и православных событиях. Подписывайтесь. Ангела Хранителя Вам!

Одна из самых удивительных и трогательных образов Богоматери. Духовный смысл этой святыни — безграничная любовь Всевышней матери к роду человеческому. Ведь она «ручается» перед Богом за каждого. Богородица всегда ищет, как защитить нас своей благодатью и привести каждого согрешившего человека к покаянию. Молитва Пресвятой Богородице «Споручница грешных» помогает найти душевное облегчение и обрести долгожданную надежду.

Молитва иконе «Споручница грешных»

На иконе сохранилась старинная уникальная надпись, которая гласит: «Аз Споручница грешных к Моему Сыну…». Смысл этих слов в том, что Бог всегда будет прислушиваться к Богородице, к ее мольбам за весь человеческий род.

К сожалению, не удалось сохранить начальную истинную историю или происхождение образа. Известно только, что впервые эта святыня совершила чудеса в средине XIX века в Николаевском мужском монастыре.

Первым кому помогала икона, был расслабленный мальчик, за которого молилась мать. Он исцелился. После этого к церкви начали стекаться многие верующие, которые возносили прошения образу Богородицы об исцелении недугов или врачевании печалей. Также образ очень сильно прославился во время эпидемии холеры, многие благодаря ей исцелились.

Молитва «Споручнице грешных» Божьей Матери — в чем помогает

Когда наступило греховное омрачение, когда вы осознаете, что грешны, то получить прощение поможет молитвословие перед иконой «Споручница грешных». Помните, что уныние, скорбь или отчаяние — это все грехи, которые могут привести к бессоннице или даже к расслаблению духа, что отнимает у человека жизненные силы.

Обращение к Богородице помогает:

 • обрести надежду;
 • найти душевное облегчение;
 • настроиться на исправление духа;
 • в решении семейных проблем или неурядиц;
 • в исцелении телесных и душевных болезней.

Обратиться к Пречистой Деве за помощью и покровительством у ее лика можно такими словами:

«Царице моя Преблагая, Надеждо моя Пресвятая, Споручнице грешных! Се, бедный грешник, предстоит Тебе! Не остави мене, всеми оставленнаго, не забуди мене, всеми забытаго, даждь ми радость, неведущему радования.

О, тяжки мои беды и скорби! О, безмерны мои грехопадения! Яко тьма нощная — житие мое. И несть в сынех человеческих ни единаго сильнаго ми помощи. Ты — Единая моя Надежда. Ты — Единый мой Покров, Прибежище и Утверждение.

Дерзновенно простираю к Тебе немощныя мои руце и молю: умилосердися о мне, Всеблагая, пощади, пощади искупленною Крови Сына Твоего, утоли болезни многовоздыхающия души моея, укроти ярость ненавидящих и обидящих мя, возстави силы моя увядающая, обнови, яко у орляте, юность мою, не попусти ослабнути в делание заповедей Божиих.

Огнем небесным коснися смущенных души моея и исполни ю веры нспостыдныя, любве нелицемерных и надежд известных. Да всегда пою и славлю Тебе, Преблагословенную мира Заступницу, Покров наш и Споручницу всех нас грешных, и покланяюся Сыну Твоему и Спасу нашему Господу Иисусу Христу, со Безначальным Его Отцем и Жизнеподательным ДухомСвятым во веки веков. Аминь».

Читайте также:  Псалом 69: текст молитвы, значение и история, толкование, для чего читают и правила чтения священного текста

Храни Вас Господь!

Смотрите так же и видео молитвы к иконе Богородицы именуемой «Споручница грешных»:

Молитва иконе «Споручница грешных»

Среди икон Божьей матери есть чудотворные иконы, подтвердившие божественную силу исцеления страждущего человека, обратившегося за помощью к иконе Богородицы с помощью православной молитвы. История до нас донесла немало свидетельств чудодейственной силы иконы «Споручница грешных». На этой иконе лик Богородицы источает безграничную любовь к каждому, кто преклонил перед ней колени в молитве покаянной. Интересно, что надпись на обратной стороне этой святыни гласит: «Аз Споручница грешных к Моему Сыну…». На современном языке эта фраза означает, что Матерь Божья является поручительницей перед Иисусом Христом, господом Богом нашим за всех, кто раскаивается в грехах своих. Обращение к этому лику, заблудшей души, находящейся во мраке, или страждущего от недуга физического, или его родных, поистине творит чудеса, которые были замечены еще в середине XIX века в Николаевском мужском монастыре. Образ Богородицы помогал и во время эпидемии холеры, и во время Великой отечественной войны и в случаях тяжелой болезни. Неслучайно в 1998 году к Патриарху Всея Руси направили ходатайство о внесение сего лика в список чудотворных.

В чем смысл молитвы «Споручница грешных»?

Молитва перед иконой «Споручница грешных» Божьей Матери может читаться в тех случаях, когда душа человека омрачена такими грехами, как:

 • уныние, отчаяние (депрессивное мировосприятие);
 • потеря надежды, упования на Бога;
 • разочарование в жизни, в себе и людях;
 • разлады и конфликты в семье и отношениях;
 • в гордыне, проявляющейся в отказе видеть во всем высшую волю Божию;
 • в нарушении заповедей Божиих: «не сотвори себе кумира», «не возжелай жену ближнего своего» и др.;
 • в грехе стяжания и сребролюбия.

А также искренняя молитва «Споручница грешных» исцеляет от физических болезней и недугов, особенно если они связаны с душевными расстройствами или вызваны отсутствием духовности в жизни заболевшего. Главное условие при обращении к лику Божией Матери перед этой святыней – это искреннее раскаяние в своих грехах того, кто обращается с просьбой о заступничестве перед Богом, и желание очиститься с помощью молитвы от грязи и скверны.

Молитвы перед иконой Богоматери «Споручница грешных»

Обращаться с просьбой о помощи в молитве иконе «Споручница грешных» на русском языке можно, используя текст двух молитв.

Молитва первая

Царице моя Преблагая, Надеждо моя Пресвятая, Споручнице грешных! Се, бедный грешник, предстоит Тебе! Не остави мене, всеми оставленнаго, не забуди мене, всеми забытаго, даждь ми радость, неведущему радования. О, тяжки мои беды и скорби! О, безмерны мои грехопадения! Яко тьма нощная — житие мое. И несть в сынех человеческих ни единаго сильнаго ми помощи. Ты — Единая моя Надежда. Ты — Единый мой Покров, Прибежище и Утверждение. Дерзновенно простираю к Тебе немощныя мои руце и молю: умилосердися о мне, Всеблагая, пощади, пощади искупленною Крови Сына Твоего, утоли болезни многовоздыхающия души моея, укроти ярость ненавидящих и обидящих мя, возстави силы моя увядающая, обнови, яко у орляте, юность мою, не попусти ослабнути в делание заповедей Божиих. Огнем небесным коснися смущенных души моея и исполни ю веры нспостыдныя, любве нелицемерных и надежд известных. Да всегда пою и славлю Тебе, Преблагословенную мира Заступницу, Покров наш и Споручницу всех нас грешных, и покланяюся Сыну Твоему и Спасу нашему Господу Иисусу Христу, со Безначальным Его Отцем и Жизнеподательным Духом Святым во веки веков. Аминь.

Молитва вторая

К кому возопию, Владычице, к кому прибегну в горести моей, аще не к Тебе, Царице Небесная? Кто плач мой и воздыхание мое приимет и молениям нашим скоропослушливо внемлет, аще не Ты, Всеблагая Споручнице, всех наших радостей Радость? Услыши же и нынешняя песнопения и моления, и о мне грешном Тебе приносимая, буди мне Мати и Покровительница и радости Твоея всем нам Подательница. Устрой жизнь мою, яко же хощеши и яко же веси. Вручаю бо себе Твоему покрову и промышлению, да радостно всегда пою Тебе со всеми: радуйся, Благодатная; радуйся, Обрадованная; радуйся, Преблагословенная; радуйся, Препрославленная во веки. Аминь.

Когда лучше всего читать молитвы?

Наибольший эффект от чтения молитв перед иконой Божьей Матери «Споручница грешных» достигается в дни почитания этой иконы, которые по православному календарю отмечаются трижды в году:

 • Первый день выпадает на четверг Пятидесятницы;
 • Второй — 20 марта (7 марта по старому стилю);
 • Третий — 11 июня (29 мая по старому стилю).

Но и в случае духовной тяготы можно обращаться к лику Божией Матери на этой иконе в любое время, в храме, монастыре или дома. Такая молитва – это лучший способ общения с Богом через заступничество Богородицы, которая никогда не отказывала в своей помощи тем, кто прибегает к ней в трудную минуту.

Православные молитвы ☦

3 сильных молитвы иконе Богородице «Споручница грешных»

Оглавление:

Молитва перед иконой Богоматери «Споручница Грешных» об исцелении

«О Влады́чице Преблагослове́нная, Защи́тнице ро́да христиа́нскаго, прибе́жище и спасе́ние притека́ющих к Тебе́! Вем, вои́стинну вем, я́ко зело́ согреши́х и прогне́вах, Преми́лостивая Госпоже́, рожде́ннаго пло́тию от Тебе́ Сы́на Бо́жия: но и́мам мно́гии о́бразы пре́жде мене́ прогне́вавших Его́ благоутро́бие: мытари́, блудни́цы и про́чия гре́шники, и́мже даде́ся проще́ние грехо́в их, покая́ния ра́ди и испове́дания. Ты́я у́бо о́бразы поми́лованных очесе́м гре́шныя души́ моея́ представля́я и на толи́кое Бо́жие милосе́рдие, о́нех прие́мшее, взира́я, дерзну́х и аз гре́шный прибе́гнути с покая́нием ко Твоему́ благоутро́бию. О Всеми́лостивая Влады́чице, да пода́си ми ру́ку по́мощи и испро́сиши у Сы́на Твоего́ и Бо́га ма́терними и святе́йшими Твои́ми моли́твами тя́жким мои́м грехо́м проще́ние. Ве́рую и испове́дую, я́ко Той, Его́же родила́ еси́, Сын Твой, есть вои́стину Христо́с, Сын Бо́га Жива́го, Судия́ живы́х и ме́ртвых, воздая́й кому́ждо по дело́м его́. Ве́рую же па́ки и испове́дую Тебе́ бы́ти и́стинную Богоро́дицу, милосе́рдия исто́чник, утеше́ние пла́чущих, взыска́ние поги́бших, си́льную и непрестаю́щую к Бо́гу Хода́таицу, зело́ лю́бящую род христиа́нский, и Спору́чницу покая́ния. Вои́стинну бо несть челове́ком ины́я по́мощи и покро́ва, ра́зве Тебе́, Госпоже́ Преми́лостивая, и никто́же упова́я на Тя постыде́ся когда́, и Тобо́ю умоля́я Бо́га, никто́же оста́влен бысть. Того́ ра́ди молю́ Твою́ неисче́тную бла́гость: отве́рзи две́ри милосе́рдия Твоего́ мне, заблу́дшему и па́дшему в тиме́ние глубины́, не возгнуша́йся мене́ скве́рнаго, не пре́зри гре́шнаго моле́ния моего́, не оста́ви мене́ окая́ннаго, я́ко в поги́бель зло́бный враг похи́тити мя и́щет, но умоли́ о мне рожде́ннаго от Тебе́ милосе́рдаго Сы́на Твоего́ и Бо́га, да прости́т вели́кия моя́ грехи́, и изба́вит мя от па́губы моея́: я́ко да и аз со все́ми получи́вшими проще́ние воспою́ и просла́влю безме́рное милосе́рдие Бо́жие и Твое́ непосты́дное о мне заступле́ние в жи́зни сей и в несконча́емом ве́це. Ами́нь.»

Молитва перед иконой Божией Матери «Споручница Грешных» о даровании детей

«К кому́ возопию́, Влады́чице, к кому́ прибе́гну в го́рести мое́й, а́ще не к Тебе́, Цари́це Небе́сная? Кто плач мой и воздыха́ние мое́ прии́мет и моле́ниям на́шим скоропослу́шливо вне́млет, а́ще не Ты, Всеблага́я Спору́чнице, всех на́ших ра́достей Ра́дость? Услы́ши же и ны́нешния песнопе́ния и моле́ния, и о мне гре́шном Тебе́ приноси́мыя. И бу́ди мне Ма́ти и Покрови́тельница и ра́дости Твоея́ всем нам Пода́тельница. Устро́й жизнь мою́, я́коже хо́щеши и я́коже ве́си. Вруча́ю бо себе́ Твоему́ покро́ву и промышле́нию, да ра́достно всегда́ пою́ Тебе́ со все́ми: Ра́дуйся, Благода́тная; ра́дуйся, Обра́дованная. Ра́дуйся, Преблагослове́нная; ра́дуйся, Препросла́вленная во ве́ки. Ами́нь.»

Молитва перед иконой Пресаятой Богородице «Споручница Грешных» от грехопадения

«Цари́це моя Преблага́я, Наде́ждо моя́ Пресвята́я, Спору́чнице гре́шных! Се, бе́дный гре́шник предстои́т Тебе́! Не оста́ви мене́, все́ми оста́вленнаго, не забу́ди мене́, все́ми забы́таго, даждь ми ра́дость, неве́дущему ра́дования. О, тя́жки мои́ бе́ды и ско́рби! О, безме́рны мои́ грехопаде́ния! Я́ко тьма нощна́я — житие́ мое́. И несть в сыне́х челове́ческих ни еди́наго си́льнаго ми помощи́. Ты — Еди́ная моя́ Наде́жда. Ты — Еди́ный мой Покро́в, Прибе́жище и Утвержде́ние. Дерзнове́нно простира́ю к Тебе́ немощны́я мои́ ру́це и молю́: умилосе́рдися о мне, Всеблага́я, пощади́ искупле́ннаго Кро́вию Сы́на Твоего́, утоли́ боле́зни многовоздыха́ющия души́ моея́, укроти́ я́рость ненави́дящих и оби́дящих мя, возста́ви си́лы моя́ увяда́ющия, обнови́, я́ко у орля́те, ю́ность мою́, не попусти́ осла́бнути в де́лании за́поведей Бо́жиих. Огне́м небе́сным косни́ся смуще́нныя души́ моея́ и испо́лни ю́ ве́ры непосты́дныя, любве́ нелицеме́рныя и наде́жды изве́стныя. Да всегда́ пою́ и сла́влю Тебе́, Преблагослове́нную ми́ра Засту́пницу, Покро́в наш и Спору́чницу всех нас гре́шных, и поклоня́юся Сы́ну Твоему́ и Спа́су на́шему, Го́споду Иису́су Христу́, со Безнача́льным Его́ Отце́м и Жизнепода́тельным Ду́хом Святы́м во ве́ки веко́в. Ами́нь.»

Молитвы на всякую потребу

Молитвы об избавлении от эпидемий

Божией Матери пред Ее иконою “Боголюбская”

(Эта икона прославилась во время моровой язвы в 1771 году.)

Читайте также:  Канон Андрея Критского - полный текст на русском языке, правила чтения

Молитва первая

О Пречистая Госпоже Богородице, Мати Боголюбивая, Надеждо нашего спасения! Воззри милостивно на предстоящия с верою и любовию и покланяющияся Пречистому образу Твоему: приими наше хвалебное пение сие и пролей теплую Твою молитву о нас, грешных, ко Господу, да, презрев вся наша согрешения, спасет и помилует нас. О Предивная Владычице! Покажи на нас чудныя милости Твоя. Молим Тя умиленно, избави нас от всякия скорби, настави на путь веякия добродетели и благостныни, спаси от искушений, бед и болезней, изми от нас оклеветании и ссоры, сохрани от молниеноснаго грома, от запаления огненнаго, от глада, труса, потопа и смертоносныя язвы: подай нам Свою милостивную помощь на пути, в мори и на суше, да не погибнем люте. О Всемилостивая, Боголюбивая Мати, с твердым упованием возсылаем к Тебе нашу смиренную молитву! Не отрини наших слез и воздыхании, не забуди нас во вся дни живота нашего, но всегда пребывай с нами и Твоим заступлением и ходатайством у Господа подаждь нам отраду, утешение, защиту и помощь, да выну славим и величаем Преблагословенное и Всепетое Имя Твое. Аминь.

Молитва вторая

О Чудная и Высшая всех тварей Царице Богородице, Небеснаго Царя Христа Бога нашего Мати! Услыши нас, грешных и недостойных раб Твоих, в час сей молящихся и припадающих к Тебе с воздыханием и слезами и умильно глаголющих; изведи нас от рова страстей, Владычице; избави нас от всякия скорби и печали; огради от всякия напасти и злых клевет, от неправедного и лютаго навета вражия. Можеши бо, о Благодатная Матерь наша, не точию от всякаго зла сохранити люди Твоя, но и всяким благодеянием снабдити и спасти: разве Тебе иныя Предстательницы в бедах и обстояниих и теплыя Ходатаицы о нас, грешных, не имамы к Сыну Твоему, Христу Богу нашему, Егоже умоли, Владычице, да спасеннии Тобою славим и в будущем веце Всесвятое Имя Сына Твоего и Бога нашего, купно со Отцем и Святым Духом, ныне и в бесконечныя веки. Аминь.

Тропарь, глас 4

Боголюбивая Царице, неискусомужная Дево, Богородице Марие, моли за ны Тебе возлюбившаго и рождшагося от Тебе Сына Твоего, Христа и Бога нашего, подати нам оставление прегрешений, мирови мир, благоплодию изобилие, народу нашему православному спасение. Грады наша страны Российския от нахождения иноплеменных заступи, и от междоусобныя брани сохрани. О, Мати, Боголюбивая Дево! О Царице всепетая! Ризою Своею покрой нас от всякаго зла, от видимых и невидимых враг защити и спаси души наша.

Божией Матери пред Ее иконою “Споручница грешных”

(Икона особенно прославилась во время эпидемии холеры, когда многих смертельно больных, с верою к ней притекающих, она возвратила к жизни.)

Молитва первая

О Владычице преблагословенная, защитнице рода христианскаго, прибежище и спасение притекающих к Тебе! Вем, воистинну вем, яко зело согреших и прогневах, Премилостивая Госпоже, рожденнаго плотию от Тебе Сына Божия: но имам многии образы прежде мене прогневавших Его благоутробие: мытари, блудницы и прочия грешники, им же дадеся прощение грехов их, покаяния ради и исповедания. Ты убо образы помилованных очесем грешныя души моея представляя и на толикое Божие милосердие, онех приемшее, взирая, дерзнух и аз грешный прибегнути с покаянием ко Твоему Благоутробию. О Всемилостивая Владычице, да подаси ми руку помощи и испросиши у Сына Твоего и Бога матерними и святейшими Твоими молитвами тяжким моим грехам прощение. Верую и исповедую, яко Той, Его же родила еси, Сын Твой, есть воистину Христос, Сын Бога Живаго, Судия живых и мертвых, воздаяй комуждо по делам его. Верую же паки и исповедую Тебе быти истинную Богородицу, милосердия Источник, Утешение плачущих, Взыскание погибших, сильную и непрестающую к Богу Ходатаицу, зело любящую род христианский, и Споручницу покаяния. Воистинну бо несть человеком ины помощи и покрова, разве Тебе, Госпоже Премилостивая, и никтоже уповая на Тя постыдеся когда, и Тобою умоляя Бога, никто же оставлен бысть. Того ради молю Твою неисчетную благость: отверзи двери милосердия Твоего мне, заблудшему и падшему в тимение глубины, не возгнушайся мене сквернаго, не презри грешнаго моления моего, не остави мене окаяннаго, яко в погибель злобный враг похитити мя ищет, но умоли о мне рожденнаго от Тебе Милосердаго Сына Твоего и Бога, да простит великия моя грехи, и избавит мя от пагубы моея: яко да и аз со всеми получившими прощение воспою и прославлю безмерное милосердие Божие и Твое непостыдное о мне заступление в жизни сей и в нескончаемом веце. Аминь.

Молитва вторая

К кому возопию, Владычице, к кому прибегну в горести моей, аще не к Тебе, Царице Небесная? Кто плач мой и воздыхание мое приимет и молениям нашим скоропослушливо внемлет, аще не Ты, Всеблагая Споручнице, всех наших радостей Радость? Услыши же и нынешния песнопения и моления, и о мне грешном Тебе приносимыя. И буди мне Мати и Покровительница и радости Твоея всем нам Подательница. Устрой жизнь мою, якоже хощеши и якоже веси. Вручаю бо себе Твоему покрову и промышлению, да радостно всегда пою Тебе со всеми: Радуйся, Благодатная; радуйся, Обрадованная. Радуйся, Преблагословенная; радуйся, Препрославленная во веки. Аминь.

Тропарь, глас 4

Честное жилище бывши неизреченнаго естества Божественнаго выше слова и паче ума, и грешным еси споручница, подаваеши благодать и исцеления, яко Мати всех Царствующаго, моли Сына Твоего получити нам милость в день судный.

Священномученику Харалампию

(Священномученик Харалампий пред своей кончиною молился, чтобы в том месте, где будут находиться его мощи, не было бы моровой язвы и чумы.)

Молитва первая

О священная и многострадальная главо, пастырю добрый словесных овец Христовых, священномучениче Христов Харалампие. Магнисийская похвало и славо вселенныя, всемирный светильниче и великий наш заступниче и помощниче в скорбех, бедах и всяких нуждах! Услыши нас грешных, к тебе прибегающих и молящихся, и избави нас от всякаго злаго обстояния. Ты бо приял еси от Господа благодать и силу велику за многия и нужныя страдания твоя и терпение, еже всюду и во всем нам помогати, и наипаче идеже память твоя почитаема будет бдением, пением и усердным молением. Сицевая благодать дадеся ти, священномучениче Христов, от явльшагося ти Господа Царя славы по твоему испрошению. Егда на мечное тя усечение осудиша, услышал еси превожделенный и сладчайший оный глас, глаголющий тебе: “Прииди, Харалампие, друже Мой, многия муки имене ради Моего претерпевый, и проси у Мене, еже хощеши, и Аз дам ти”. Ты же, великий светильниче, рекл еси Христу Господу усты своими: “Господи мой, велико убо мне есть от Тебе, Света невечерняго, дарование сие. Аще угодно есть величеству Твоему, молю Тя, благоволи даровати мя сицевую милость Свою: да идиже положены будут мощи моя и почитаема будет память страдания моего, не будет на месте том ни глада, ни мора, или тлетворного воздуха, погубляющего плоды, но да будет паче на месте оном мир, здравие телесем и душам спасение, изобилие пшеницы, вина, и елеа и умножение скотов, яже на потребу человеком”. Ты же паки, угодниче Христов Харалампие многострадальниче, глас Господен услышал еси, вещающий тебе: “буди по прошению твоему, преславный Мой воине”. И абие, по глаголании сем Господнем предал еси душу свою без мечнаго посечения, и пойде во след Христа Господа со славою многою, Ангелом убо сретающим и провождающим ю до престола Господня с радостию великою. И тако приял еси венец славы от Божественныя руки Его с лики святых, вечно славящих пресвятое имя Господа. И тамо, во славе небесней пребывая, призри, угодниче Божий, и на нас грешных, молящихся тебе, и воспомяни нас пред Господем, еже даровати нам на потребу велия Его милости в безконечныя веки. Аминь.

Читайте также:  Молитва Пресвятой Богородице пред ее иконой "Иверская" - священный текст о помощи в исцелении и замужестве

Молитва вторая

О пречудный священномучениче Харалампие, страстотерпче непреодоленный, священниче Божий, о всем мире ходатайствуяй! Призри на моление нас почитающих святую память твою. Испроси нам у Господа Бога прощение грехов наших, да не до конца прогневается на нас Господь: согрешихом бо и недостойни явихомся милосердия Божия. Моли о нас Господа Бога, да низпослет мир на грады и веси наша, да избавит нас от нашествия иноплеменников, междуусобныя брани и всяких раздоров и нестроений! Утверди, священномучениче, веру и благочестие во всех чадах православныя христианския церкви, и да избавит нас Господь Бог от ересей, расколов и всякаго суеверия. О милосердный мучениче! Молися за ны ко Господу, да сохранит нас от глада и всяких болезней, и да подаст нам изобилие плодов земных, скотов умножение на потребу человеком и вся нам полезная: наипаче же да сподобимся, молитвами твоими, Небеснаго Царствия Христа Бога нашего, Ему же честь и поклонение подобает, со Безначальным его Отцем и Пресвятым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Молитва Богородице Споручница грешных

«Спаси, Господи!». Благодарим что посетили наш сайт и перед тем, как начать читать необходимую информацию просим Вас посмотреть нашу страничку в Инстаграм “Господи, Спаси и Сохрани †” – ссылка https://www.instagram.com/spasi.gospodi/ . Перейдите и посмотритее ее, пожалуйста. В сообществе уже больше 48 000 подписчиков, единомышленников. Если Вам понравится наша группа, пожалуйста подписывайтесь на нее. Мы выкладываем православные редкие молитвы из молитвослова, высказывание святых, своевременно выкладывам полезную информацию о праздниках и православных событиях. Ангела Хранителя Вам и хорошего, бгагодатного дня! (информация на правах рекламы)

Чудотворный лик «Споручницы грешных» представляет собой один из наиболее почитаемых и излюбленных образов Царицы Небесной среди православного христианского народа, ибо даже само название иконы являет собой безграничное выражение любви Пречистой Девы к грешным людям и выступает Поручительницей между ними и Всевышним. Узнать же более подробно об иконе, как помогает молитва Пресвятой Богородицы Споручница грешных и каков ее текст — вы сможете узнать из этой статьи.

Божественный лик Девы Марии

Следует отметить, что священный смысл, который был заложен в представленный чудотворный образ Богоматери является отражением самой сути небесного служения Царицы Небесной в качестве Ходатаицы и Покровительницы за весь православный народ. Горнее местоприбывания Девы Марии отображается на иконографии лика и, как правило, на нем изображены образы и фигуры Богомладенца и Царицы Небесной, имеющих обрамление с двенадцатью звездами (по одну и другую сторону располагаются по шесть звездочек).

Сама же Всецарица представлена на божественном лике по пояс, обнимая левой рукой Божьего Сына, а правую простирая к Нему с прошением о вспоможении. Богомладенец отвечает православным жестом на мольбу Матери: обеими руками он взялся за ее руку таким образом, что большой палец Девы Марии оказался в его правой руке, а в левой ручке малый и один из средних пальцев следующего за ним. Спаситель таким жестом согласия заверяет Богоматерь, что вознесенным ее молитвословий за греховных людей он всегда будет внимать.

У Господа и Девы Марии на головах присутствуют золотые короны, украшенные драгоценными камнями и жемчугом, что в свою очередь говорит о том, что божественный лик имеет южнорусское происхождение. Чудотворный образ в четырех углах имеет изображение свитком с надписями, которые показывают путь к бесконечной радости.

Когда молятся Божией Матери Споручница грешных

Истинно верующие христиане обращаются к Небесной Царице за получением вспоможения в таких ситуациях:

 • когда одолевает уныние;
 • об спасении безбожников;
 • с наступлением отчаяния;
 • молитва Споручница грешных Божией Матери может также помочь, когда православный человек греховно омрачен;
 • при скорби душевной;
 • с наступлением эпидемий;
 • а также во время припадков, отсутствия аппетита и при расслабленности тела.

Текст молитвенного обращения к Богоматери:

«О Владычице Преблагословенная, Защитнице рода христианскаго, Прибежище и Спасение прибегающих к Тебе! Вем, воистину вем, яко зело согреших и прогневах, Премилостивая Госпоже, рожденнаго плотию от Тебе Сына Божия. Но имам многие образы прежде мене прогневавших его милосердие: мытари, блудницы и прочие грешники, имже дадеся прощение грехов их, покаяния ради и исповедания.

Тыя убо образы помилованных очесем грешныя души моея представляя, и на толикое Божие милосердие оныя приймшее взирая, дерзнух и аз грешный прибегнути с покаянием ко Твоему благосердию. О Всемилостивая Владычице! Подаждь ми руку помощи, и испроси у Сына Твоего и Бога, Матерними и святейшими Твоими молитвами, тяжким моим грехам прощение.

Верую и исповедую, яко Той, егоже родила еси, Сын Твой есть войстинну Христос, Сын Бога Живаго, Судия живых и мертвых, воздаяй комуждо по делом его: верую же паки и исповедую Тебе быти истинную Богородицу, милосердия источник, утешение плачущих, взыскание погибших, сильную и непрестающую к Богу Ходатаицу, зело любящую род христианский и Споручницу покаяния: воистину бо несть нам иныя помощи и покрова, разве Тебе, Госпоже Премилостивая, и никтоже, уповая на Тя, постыдеся когда, и Тобою умоляя Бога, никтоже оставлен бысть.

Того ради и аз Твою неисчетную благость молю: отверзи двери милосердия Твоего мне заблуждшему и падшему в тимение глубины, не возгнушайся мене сквернаго, не презри грешнаго моления моего, не остави мене окаяннаго, яко в погибель злобный враг похитити мя ищет: но умоли о мне рожденнаго от Тебе Милосердаго Сына Твоего и Бога, да простит великия моя грехи и избавит мя от пагубы моея, яко да и аз, со всеми получившими прощение, воспою и прославлю безмерное милосердие Божие и Твое непостыдное о мне заступление в жизни сей и в нескончаемом веце. Аминь»

Ссылка на основную публикацию