Панихида для чтения мирянами – молитвы святым о усопших, правила и особенности чтения на кладбище и дома

Последование Панихиды, для чтения мирянами.

Панихи́да – заупокойное богослужение, на котором молитвенно поминаются усопшие и в уповании на милосердие Божие, испрашивается им прощение согрешений и блаженная вечная жизнь. Совершаются панихиды как до погребения усопшего, так и после, обычно в 3-й, 9-й, 40-й день по смерти, в дни его рождения, тезоименитства, в годовщину смерти и вообще при поминовении усопших. Совершать Панихиду можно в храме, дома и на кладбище.

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.

Святы́й Бо́же, Святы́й кре́пкий, Святы́й безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Трижды) Слава, и ныне:

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, (12 раз). Сла́ва, и ны́не:

Приидите, поклонимся Цареви нашему Богу (поклон).

Приидите, поклонимся и припадем Христу, Цареви нашему Богу (поклон).

Приидите, поклонимся и припадем Самому Христу, Цареви и Богу нашему (поклон).

Таже псалом 90.

Живы́й в по́мощи Вы́шняго, в кро́ве Бо́га небе́снаго водвори́тся. Рече́т Го́сподеви: засту́пник мой еси́ и прибе́жище мое́, Бог мой, и упова́ю на Него́. Я́ко Той изба́вит тя от се́ти ло́вчи, и от словесе́ мяте́жна, плещма́ Свои́ма осени́т тя, и под криле́ Его́ наде́ешися, ору́жием обы́дет тя и́стина Его́. Не убои́шися от стра́ха нощна́го, от стрелы́ летя́щия во дни, от ве́щи во тьме преходя́щия, от сря́ща и бе́са полу́деннаго. Паде́т от страны́ твое́й ты́сяща, и тьма одесну́ю тебе́, к тебе́ же не прибли́жится, оба́че очи́ма твои́ма смо́триши и воздая́ние гре́шников у́зриши. Я́ко Ты, Го́споди, упова́ние мое́; Вы́шняго положи́л еси́ прибе́жище твое́. Не прии́дет к тебе́ зло, и ра́на не прибли́жится телеси́ твоему́, я́ко А́нгелом Свои́м запове́сть о тебе́, сохрани́ти тя во всех путе́х твои́х. На рука́х во́змут тя, да не когда́ преткне́ши о ка́мень но́гу твою́; на а́спида и васили́ска насту́пиши, и попере́ши льва и зми́я. Я́ко на Мя упова́, и изба́влю и́; покры́ю и́, я́ко позна́ и́мя Мое́. Воззове́т ко Мне, и услы́шу его́, с ним есмь в ско́рби, изму́ его́ и просла́влю его́, долгото́ю дней испо́лню его́ и явлю́ ему́ спасе́ние Мое́.

Слава, и ныне: Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды.)

Глас 8: Аллилу́иа. Аллилу́иа. Аллилу́иа.

Припев: Аллилу́иа. Аллилу́иа. Аллилу́иа.

Стих 1: Блаже́ни, я́же избра́л, и прия́л еси́, Го́споди.

Припев: Аллилу́иа. Аллилу́иа. Аллилу́иа.

Стих 2: Па́мять их в род и род.

Припев: Аллилу́иа. Аллилу́иа. Аллилу́иа.

Стих 3: Ду́ши их во благи́х водворя́тся.

Припев: Аллилу́иа. Аллилу́иа. Аллилу́иа.

Тропарь, глас 8:

Глубино́ю му́дрости человеколю́бно вся стро́яй / и поле́зное всем подава́яй, / Еди́не Соде́телю, упоко́й, Го́споди, ду́ши раб Твои́х, / на Тя бо упова́ние возложи́ша, / Творца́ и Зижди́теля и Бо́га на́шего. [Дважды.]

Слава, и ныне: Тебе́ и сте́ну и приста́нище и́мамы, / и моли́твенницу благоприя́тну к Бо́гу, / Его́же родила́ еси́, Богоро́дице безневе́стная, ве́рных спасе́ние.

И тропари:

Благослове́н еси́, Го́споди, / научи́ мя оправда́нием Твои́м.

Святы́х лик обре́те исто́чник жи́зни и дверь ра́йскую, / да обря́щу и аз путь покая́нием: / поги́бшее овча́ аз есмь, / воззови́ мя Спа́се, и спаси́ мя.

Благослове́н еси́, Го́споди, / научи́ мя оправда́нием Твои́м.

А́гнца Бо́жия пропове́давше, / и закла́ни бы́вше я́коже а́гнцы, / и к жи́зни нестаре́емей святи́и, / и присносу́щней преста́вльшеся. / Того́ приле́жно му́ченицы моли́те, / долго́в разреше́ние нам дарова́ти.

Благослове́н еси́, Го́споди, / научи́ мя оправда́нием Твои́м.

В путь у́зкий хо́ждшии приско́рбный, / вси в житии́ крест я́ко яре́м взе́мшии, / и Мне после́довавшии ве́рою, / прииди́те наслади́теся, / и́хже угото́вах вам по́честей, / и венце́в небе́сных.

Благослове́н еси́, Го́споди, / научи́ мя оправда́нием Твои́м.

О́браз есмь неизрече́нныя Твоея́ сла́вы, / а́ще и я́звы ношу́ прегреше́ний: / уще́дри Твое́ созда́ние Влады́ко, / и очи́сти Твои́м благоутро́бием, / и возжеле́нное оте́чество пода́ждь ми, / рая́ па́ки жи́теля мя сотворя́я.

Благослове́н еси́, Го́споди, / научи́ мя оправда́нием Твои́м.

Дре́вле у́бо от не су́щих созда́вый мя, / и о́бразом Твои́м Боже́ственным почты́й, / преступле́нием же за́поведи / па́ки мя возврати́вый в зе́млю, от нея́же взят бых, / на е́же по подо́бию возведи́ / дре́внею добро́тою возобрази́тися.

Благослове́н еси́, Го́споди, / научи́ мя оправда́нием Твои́м.

Упоко́й Бо́же рабы́ Твоя́, / и учини́ я в раи́, / иде́же ли́цы святы́х Го́споди, / и пра́ведницы сия́ют я́ко свети́ла, / усо́пшия рабы́ Твоя́ упоко́й, / презира́я их вся согреше́ния.

Сла́ва: Трисия́тельное еди́наго Божества́, благоче́стно пое́м вопию́ще: / Свят еси́ О́тче Безнача́льный, / Собезнача́льный Сы́не, и Боже́ственный Ду́ше: / просвети́ нас ве́рою Тебе́ служа́щих, / и ве́чнаго огня́ исхити́.

И ны́не: Ра́дуйся Чи́стая, Бо́га пло́тию ро́ждшая во спасе́ние всех, / Е́юже род челове́ческий обре́те спасе́ние: / Тобо́ю да обря́щем рай, / Богоро́дице Чи́стая благослове́нная.

Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Трижды.)

Молитва

Помяни́, Го́споди Бо́же наш, в ве́ре и наде́жди живота́ ве́чнаго усо́пшаго раба́ Твоего́ (усо́пшую рабу́ Твою́, усо́пших раб Твои́х) (имена их), и я́ко благ и человеколю́бец, отпуща́яй грехи́, и потребля́яй непра́вды, осла́би, оста́ви, и прости́ вся во́льная его́ (ея́) согреше́ния и нево́льная, возставля́я его́ (ю) во свято́е второ́е прише́ствие Твое́ в прича́стие ве́чных Твои́х благ, и́хже ра́ди в Тя еди́наго ве́рова, и́стиннаго Бо́га и человеколю́бца; я́ко Ты еси́ воскресе́ние и живо́т, и поко́й рабу́ Твоему́ (рабе́ Твоей, рабо́м Твои́м) (имена их), Христе́ Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, со безнача́льным Твои́м Отце́м, и с Пресвяты́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

И седален, глас 5:

Поко́й, Спа́се наш, / с пра́ведными рабы́ Твоя́, / и сия́ всели́ во дворы́ Твоя́, / я́коже есть пи́сано, / презира́я, я́ко благ, прегреше́ния их / во́льная и нево́льная, / и вся я́же в ве́дении и не в ве́дении, Человеколю́бче.

Слава, и ныне, Богородичен: От Де́вы возсия́вый мiру, Христе́ Бо́же, / сы́ны све́та То́ю показа́вый, / поми́луй нас.

Таже, псалом 50.

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́нныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Канон, глас 6.

Песнь 1.

Ирмос: Я́ко по су́ху пешеше́ствовав Изра́иль, / по бе́здне стопа́ми, / гони́теля фарао́на / ви́дя потопля́ема, / Бо́гу побе́дную песнь / пои́м, вопия́ше.

Поко́й, Го́споди, / ду́ши усо́пших раб Твои́х.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну, / и Свято́му Ду́ху.

И ны́не и при́сно, / и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Песнь 3.

Ирмос: Несть свят, / я́коже Ты, Го́споди Бо́же мой, / вознесы́й рог ве́рных Твои́х, Бла́же, / и утверди́вый нас на ка́мени / испове́дания Твоего́.

Поко́й, Го́споди, / ду́ши усо́пших раб Твои́х.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну, / и Свято́му Ду́ху.

И ны́не и при́сно, / и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Молитва

Помяни́, Го́споди Бо́же наш, в ве́ре и наде́жди живота́ ве́чнаго усо́пшаго раба́ Твоего́ (усо́пшую рабу́ Твою́, усо́пших раб Твои́х) (имена их), и я́ко благ и человеколю́бец, отпуща́яй грехи́, и потребля́яй непра́вды, осла́би, оста́ви, и прости́ вся во́льная его́ (ея́) согреше́ния и нево́льная, возставля́я его́ (ю) во свято́е второ́е прише́ствие Твое́ в прича́стие ве́чных Твои́х благ, и́хже ра́ди в Тя еди́наго ве́рова, и́стиннаго Бо́га и человеколю́бца; я́ко Ты еси́ воскресе́ние и живо́т, и поко́й рабу́ Твоему́ (рабе́ Твоей, рабо́м Твои́м) (имена их), Христе́ Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, со безнача́льным Твои́м Отце́м, и с Пресвяты́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Седален, глас 6:

Вои́стинну суета́ вся́ческая, / житие́ же сень и со́ние, / и́бо всу́е мяте́тся всяк земноро́дный, / я́коже рече́ Писа́ние: / егда́ мiр приобря́щем, / тогда́ во гроб всели́мся, / иде́же вку́пе ца́рие и ни́щии. / Те́мже, Христе́ Бо́же, / преста́вльшияся упоко́й, / я́ко Человеколю́бец.

Слава, и ныне, Богородичен: Всесвята́я Богоро́дице, / во вре́мя живота́ моего́ не оста́ви мене́, / челове́ческому предста́тельству не вве́ри мя, / но Сама́ заступи́ и поми́луй мя.

Песнь 4.

Ирмос: Христо́с моя́ си́ла, / Бог и Госпо́дь, честна́я Це́рковь / боголе́пно пое́т, взыва́ющи / от смы́сла чи́ста, о Го́споде пра́зднующи.

Поко́й, Го́споди, / ду́ши усо́пших раб Твои́х.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну, / и Свято́му Ду́ху.

И ны́не и при́сно, / и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Песнь 5.

Ирмос: Бо́жиим / све́том Твои́м, Бла́же, / у́тренюющих Ти ду́ши / любо́вию озари́, молю́ся, / Тя ве́дети, Сло́ве Бо́жий, / и́стиннаго Бо́га, / от мра́ка грехо́внаго взыва́юща.

Поко́й, Го́споди, / ду́ши усо́пших раб Твои́х.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну, / и Свято́му Ду́ху.

И ны́не и при́сно, / и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Песнь 6.

Ирмос: Жите́йское мо́ре, / воздвиза́емое зря напа́стей бу́рею, / к ти́хому приста́нищу Твоему́ прите́к, вопию́ Ти: / возведи́ от тли живо́т мой, / Многоми́лостиве.

Поко́й, Го́споди, / ду́ши усо́пших раб Твои́х.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну, / и Свято́му Ду́ху.

И ны́не и при́сно, / и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Молитва

Помяни́, Го́споди Бо́же наш, в ве́ре и наде́жди живота́ ве́чнаго усо́пшаго раба́ Твоего́ (усо́пшую рабу́ Твою́, усо́пших раб Твои́х) (имена их), и я́ко благ и человеколю́бец,

отпуща́яй грехи́, и потребля́яй непра́вды, осла́би, оста́ви, и прости́ вся во́льная его́ (ея́) согреше́ния и нево́льная, возставля́я его́ (ю) во свято́е второ́е прише́ствие Твое́ в прича́стие ве́чных Твои́х благ, и́хже ра́ди в Тя еди́наго ве́рова, и́стиннаго Бо́га и человеколю́бца; я́ко Ты еси́ воскресе́ние и живо́т, и поко́й рабу́ Твоему́ (рабе́ Твоей, рабо́м Твои́м) (имена их), Христе́ Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, со безнача́льным Твои́м Отце́м, и с Пресвяты́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Кондак, глас 8:

Со святы́ми упоко́й, / Христе́, ду́ши раб Твои́х, / иде́же несть боле́знь, ни печа́ль, / ни воздыха́ние, / но жизнь безконе́чная.

Икос: Сам еди́н еси́ безсме́ртный, / сотвори́вый и созда́вый челове́ка: / земни́и у́бо от земли́ созда́хомся, / и в зе́млю ту́южде по́йдем, / я́коже повеле́л еси́, созда́вый мя и реки́й ми: / я́ко земля́ еси́, и в зе́млю оты́деши: / а́може вси челове́цы по́йдем, / надгро́бное рыда́ние, творя́ще песнь: / аллилу́ия.

Песнь 7.

Ирмос: Росода́тельну у́бо пещь / соде́ла А́нгел / преподо́бным отроко́м, / халде́и же опаля́ющее / веле́ние Бо́жие, / мучи́теля увеща́ вопи́ти: / благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Поко́й, Го́споди, / ду́ши усо́пших раб Твои́х.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну, / и Свято́му Ду́ху.

И ны́не и при́сно, / и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Песнь 8.

Ирмос: Из пла́мене преподо́бным ро́су источи́л еси́ / и пра́веднаго же́ртву водо́ю попали́л еси́: / вся бо твори́ши, Христе́, то́кмо е́же хоте́ти. / Тя превозно́сим во вся ве́ки.

Поко́й, Го́споди, / ду́ши усо́пших раб Твои́х.

Благослови́м Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, / Го́спода.

И ны́не и при́сно, / и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Песнь 9.

Ирмос: Бо́га / челове́ком невозмо́жно ви́дети, / на Него́же не сме́ют чи́ни А́нгельстии взира́ти; / Тобо́ю же, Всечи́стая, яви́ся челове́ком / Сло́во Воплоще́нно, / Его́же велича́юще, / с небе́сными во́и Тя ублажа́ем.

Поко́й, Го́споди, / ду́ши усо́пших раб Твои́х.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну, / и Свято́му Ду́ху.

И ны́не и при́сно, / и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Ду́си и ду́ши пра́ведных восхва́лят Тя, Го́споди.

Катавасия: Бо́га / челове́ком невозмо́жно ви́дети, / на Него́же не сме́ют чи́ни А́нгельстии взира́ти; / Тобо́ю же, Всечи́стая, яви́ся челове́ком / Сло́во Воплоще́нно, / Его́же велича́юще, / с небе́сными во́и Тя ублажа́ем.

Святы́й Бо́же, Святы́й кре́пкий, Святы́й безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Трижды) Слава, и ныне:

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

И абие поют тропари сия. Глас 4:

Со ду́хи пра́ведных сконча́вшихся, / ду́ши раб Твои́х, Спа́се, упоко́й, / сохраня́я их во блаже́нной жи́зни, / я́же у Тебе́, Человеколю́бче.

В поко́ищи Твое́м, Го́споди, / иде́же вси святи́и Твои́ упокоева́ются, / упоко́й и ду́ши раб Твои́х, / я́ко Еди́н еси́ Человеколю́бец.

Слава: Ты еси́ Бог соше́дый во ад, и у́зы окова́нных разреши́вый, / Сам и ду́ши раб Твои́х упоко́й.

И ныне: Еди́на чи́стая и непоро́чная Де́во, Бо́га без се́мене ро́ждшая, / моли́ спасти́ся душа́м их.

Молитва

Помяни́, Го́споди Бо́же наш, в ве́ре и наде́жди живота́ ве́чнаго усо́пшаго раба́ Твоего́ (усо́пшую рабу́ Твою́, усо́пших раб Твои́х) (имена их), и я́ко благ и человеколю́бец, отпуща́яй грехи́, и потребля́яй непра́вды, осла́би, оста́ви, и прости́ вся во́льная его́ (ея́) согреше́ния и нево́льная, возставля́я его́ (ю) во свято́е второ́е прише́ствие Твое́ в прича́стие ве́чных Твои́х благ, и́хже ра́ди в Тя еди́наго ве́рова, и́стиннаго Бо́га и человеколю́бца; я́ко Ты еси́ воскресе́ние и живо́т, и поко́й рабу́ Твоему́ (рабе́ Твоей, рабо́м Твои́м) (имена их), Христе́ Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, со безнача́льным Твои́м Отце́м, и с Пресвяты́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Досто́йно есть я́ко вои́стину блажи́ти Тя Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем

Сла́ва, и ны́не: Го́споди, поми́луй, трижды.

Живы́ми и ме́ртвыми облада́яй, Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́твами Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, святы́х сла́вных и всехва́льных Апо́стол, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших и всех святы́х, ду́ши от нас преста́вльшихся рабо́в Свои́х [имярек], в селе́ниих пра́ведных учини́, в не́дрех Авраа́ма упоко́й и с пра́ведными сопричти, и нас поми́луй, я́ко Благ и Человеколю́бец. Ами́нь.

И абие: Во блаже́нном успе́нии ве́чный поко́й пода́ждь, Го́споди, усо́пшим рабо́м Твои́м [имярек], и сотвори́ им ве́чную па́мять.

Поют: Ве́чная па́мять, (трижды.)

По традиции также поют:

Ду́ши их во благи́х водворя́тся и па́мять их в род и род.

Святы́й Бо́же, Святы́й кре́пкий, Святы́й безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды)

Чин литии, совершаемой мирянином дома и на кладбище

Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Аминь.

Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и вся исполняяй, Сокровище благих и жизни Подателю, прииди и вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси, Блаже, души наша.

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас. (Tрижды)

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи, очисти грехи наша; Владыко, прости беззакония наша; Святый, посети и исцели немощи наша, имене Твоего ради.

Господи, помилуй. (Трижды)

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго.

Читайте также:  Молитва Николаю Чудотворцу о заключенном - прошение святому о помощи освобождении, правила чтения молитвы

Господи, помилуй. (12 раз)

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Приидите, поклонимся Цареви нашему Богу. (Поклон)

Приидите, поклонимся и припадем Христу, Цареви нашему Богу. (Поклон)

Приидите, поклонимся и припадем Самому Христу, Цареви и Богу нашему. (Поклон)

Псалом 90

Живый в помощи Вышняго, в крове Бога Небеснаго водворится. Речет Господеви: Заступник мой еси, и Прибежище мое, Бог мой, и уповаю на Него. Яко Той избавит тя от сети ловчи и от словесе мятежна, плещма Своима осенит тя, и под криле Его надеешися: оружием обыдет тя истина Его. Не убоишися от страха нощнаго, от стрелы летящия во дни, от вещи во тьме преходящия, от сряща и беса полуденнаго. Падет от страны твоея тысяща, и тма одесную тебе, к тебе же не приближится: обаче очима твоима смотриши, и воздаяние грешников узриши. Яко Ты, Господи, упование мое, Вышняго положил еси прибежище твое. Не приидет к тебе зло, и рана не приближится телеси твоему. Яко ангелом Своим заповесть о тебе, сохранити тя во всех путех твоих. На руках возмут тя, да не когда преткнеши о камень ногу твою. На аспида и василиска наступиши, и попереши льва и змия. Яко на Мя упова, и избавлю и; покрыю и, яко позна имя Мое. Воззовет ко Мне, и услышу его; с ним есмь в скорби, изму его, и прославлю его; долготою дний исполню его, и явлю ему спасение Мое.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе, Боже. (Трижды)

Тропарь, глас 4-й:

Со духи праведных скончавшихся, душу раба Твоего, Спасе, упокой, сохраняя ю во блаженной жизни, яже у Тебе, Человеколюбче.

В покоищи Твоем, Господи, идеже вси святии Твои упокоеваются, упокой и душу раба Твоего, яко Един еси Человеколюбец.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Ты еси Бог, сошедый во ад, и узы окованных разрешивый, Сам и душу раба Твоего упокой.

И ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Едина Чистая и непорочная Дево, Бога без семени рождшая, моли спастися душе его.

Седален, глас 5-й:

Покой, Спасе наш, с праведными раба Твоего, и сего всели во дворы Твоя, якоже есть писано, презирая, яко Благ, прегрешения его вольная и невольная, и вся яже в ведении и не в ведении, Человеколюбче.

Кондак, глас 8-й:

Со святыми упокой, Христе, душу раба Твоего, идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь безконечная.

Икос:

Сам Един еси Безсмертный, сотворивый и создавый человека, земнии убо от земли создахомся, и в землю туюжде пойдем, якоже повелел еси, Создавый мя и рекий ми: яко земля еси, и в землю отъидеши, аможе вси человецы пойдем, надгробное рыдание творяще песнь: аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа.

Достойно есть яко воистинну блажити Тя, Богородицу, Присноблаженную и Пренепорочную и Матерь Бога нашего. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слова рождшую, сущую Богородицу Тя величаем.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Господи, помилуй (Трижды), благослови.

Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Аминь.

Во блаженном успении вечный покой подаждь, Господи, усопшему рабу Твоему (имя), и сотвори ему вечную память.

Вечная память. (Трижды)

Душа его во благих водворится, и память его в род и род.

Панихида для чтения мирянами – молитвы святым о усопших, правила и особенности чтения на кладбище и дома

Молитвы и каноны, чтомые по усопшим

Канон о едином усопшем

Моли́твами святы́х отец наших, Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.

Святы́й Бо́же, Святы́й кре́пкий, Святы́й безсме́ртный, поми́луй нас. (Читается трижды, с крестным знамением и поясным поклоном)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Трижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй. (12 раз)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу. (Поклон)

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу. (Поклон) Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему. (Поклон)

Живы́й в по́мощи Вы́шняго, в кро́ве Бо́га небе́снаго водвори́тся. Рече́т Го́сподеви: засту́пник мой еси́ и прибежище мое́, Бог мой, и упова́ю на Него́. Я́ко Той избавит тя от сети ловчи, и от словесе́ мятежна. Плещма Свои́ма осенит тя, и под криле Его наде́ешися, оружием обы́дет тя истина Его. Не убои́шися от страха нощнаго, от стрелы летящия во дни, от вещи во тьме преходящия, от сряща[1] и беса полуденнаго. Паде́т от страны твоей тысяща, и тьма одесную тебе, к тебе же не прибли́жится. Оба́че очи́ма твои́ма смо́триши и воздаяние грешников узриши. Я́ко Ты, Го́споди, упование мое́; Вы́шняго положил еси́ прибежище твое́. Не прии́дет к тебе зло, и рана не прибли́жится телеси́ твоему. Я́ко Ангелом Своим запове́сть о тебе, сохрани́ти тя во всех путе́х твоих. На руках во́змут тя, да не когда преткне́ши о камень ногу твою. На аспида и василиска наступиши, и попере́ши льва и змия. Я́ко на Мя упова́, и избавлю и́; покры́ю и́, я́ко позна и́мя Мое́. Воззове́т ко Мне, и услышу его, с ним есмь в скорби, изму́ его и прославлю его, долготою дней исполню его и явлю ему спасение Мое́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия, сла́ва Те́бе, Бо́же. (Трижды)

Го́споди, поми́луй. (Трижды)

Глубиною мудрости человеколюбно вся стро́яй и полезная всем подаваяй, Еди́не Соде́телю, упокой, Го́споди, ду́шу раба́ Твоего́, на Тя бо упование возложи, Творца и Зиждителя и Бо́га нашего.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Те́бе и стену, и пристанище и́мамы, и моли́твенницу благоприя́тну к Бо́гу, Его́же родила еси́, Богоро́дице Безневе́стная, верных спасение.

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей милости Твоей, и по множеству щедрот Твои́х очи́сти беззаконие мое́. Наипаче омый мя от беззако́ния моего, и от греха моего очи́сти мя.

Я́ко беззаконие мое́ аз знаю, и грех мой предо мною есть выну[2]. Те́бе единому согреши́х и лукавое пред Тобою сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х и победи́ши, внегда суди́ти Ти. Се бо, в беззакониях зачат есмь, и во гресе́х роди мя мати моя. Се бо, истину возлюбил еси́, безвестная и тайная премудрости Твоей явил ми еси́. Окропи́ши мя иссопом, и очи́щуся, омы́еши мя, и паче снега убелю́ся. Слуху моему даси радость и веселие, возрадуются кости смире́нныя. Отврати лице Твое́ от грех моих, и вся беззако́ния моя очи́сти. Сердце чисто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови во утробе моей. Не отве́ржи мене́ от лица Твоего́, и Духа Твоего́ Святаго не отыми от мене́. Воздаждь ми радость спасения Твоего́ и Духом владычним утверди мя. Научу беззаконныя путе́м Твоим, и нечести́вии к Те́бе обратятся. Избави мя от кровей, Бо́же, Бо́же спасения моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Го́споди, устне́ мой отве́рзеши, и уста моя возвестят хвалу Твою. Я́ко аще бы восхотел еси́ жертвы, дал бых у́бо, всесожжения не благоволи́ши. Жертва Бо́гу дух сокруше́н, сердце сокруше́нно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Го́споди, благоволением Твоим Сиона, и да сози́ждутся стены Иерусали́мския. Тогда благоволи́ши жертву правды, возношение и всесожегаемая, тогда возложат на олтарь Твой тельцы.

Ирмос: Во́ду проше́д, я́ко сушу, и египетского зла избежав, израильтянин вопияше: Избавителю и Бо́гу на́шему пойм.

Припев: Поко́й, Го́споди, ду́шу усо́пшаго раба́ Твоего́ (усопшия рабы Твоея).

Отверз уста моя, Спасе, слово ми подаждь моли́тися, Милосе́рде, о преставлением рабе́ Твоем (и́мя), да покоиши ду́шу его, Влады́ко.

Припев: Поко́й, Го́споди, ду́шу усо́пшаго раба́ Твоего́ (усопшия рабы Твоея).

Мертв быв пло́тию, Спасе, и во гробе положен с мертвыми, ду́шу раба́ Твоего́ покой в месте злачне, я́ко Милосерд.

Сла́ва: Моле́бный глас мой услыши, Бо́же Триипоста́сне, и учини ду́шу преставленнаго в не́дрех Авраамлих, Избавителю.

И ны́не: Ты, Пречистая Богоро́дице, Его́же без искуса мужеска заче́нши родила еси́, моли Сына Твоего́ подати покой рабу Твоему преставленному (имя).

Ирмос: Небе́снаго круга Верхотво́рче, Го́споди, и Церкве Зиждителю, Ты мене утверди в любви Твоей, желаний краю, верных утверждение, Еди́не Человеколю́бче.

Припев: Поко́й, Го́споди, ду́шу усо́пшаго раба́ Твоего́ (усопшия рабы Твоея).

В месте злачне, в месте покойне, иде́же липы святы́х веселятся, ду́шу раба́ Твоего́ преставленнаго покой, Христе́, Еди́не Ми́лостиве.

Припев: Поко́й, Го́споди, ду́шу усо́пшаго раба́ Твоего́ (усопшия рабы Твоея).

Иде́же ли́цы святы́х, тамо вчини, Влады́ко, послужи́вшаго Те́бе всем сердцем и воздви́гшаго иго Твое́ на рамо[3] свое, я́ко Един Владыка живота и смерти.

Сла́ва: Небесный О́тче Вседержителю, и Сыне Единородный, и Душе Святы́й Исходный, презри уме́ршаго согрешения, и в Церкви первенец всели его, славити Тя со всеми уго́ждшими Те́бе.

И ны́не: Я́ко Мати Святая Пресвятаго Бо́га, Владычице всяческих, Мари́е Богоро́дице, со всеми святыми Сего моли ду́шу покоити раба́ Твоего́ в небесных селе́ниих.

Если канон читается в составе панихиды, по 3-й и 6-й песнях: ирмос, «Господи помилуй» (40 раз) и молитва «Помяни, Го́споди…»

Поко́й, Спасе наш, с праведными раба́ Твоего́, и сего всели во дворы Твоя́, я́коже есть писано, презирая, я́ко благ, прегреше́ния его вольная и невольная, и вся я́же в ведении и не в ведении, Человеколюбие.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: От Девы возсиявый миру, Христе́ Бо́же, сыны света Тою показавый, поми́луй нас.

Ирмос: Услышах, Го́споди, смотрения Твоего́ таинство, разуме́х дела Твоя́ и прославих Твое́ Божество.

Припев: Поко́й, Го́споди, ду́шу усо́пшаго раба́ Твоего́ (усопшия рабы Твоея).

Соше́дый в преисподняя, Христе́, совоздви́гл еси́ уме́ршия вся, и преставльшагося от нас покой, Спасе, я́ко щедр.

Молитвы и каноны, чтомые по усопшим

Отдавая усопшему последний долг, мы чаще всего думаем о том, как достойно проводить его в последний путь, заботимся об организации похорон, устройстве поминальной трапезы, изготовлении памятника. Но усопшему ничего этого уже не нужно. В церковном понимании память об усопшем – это молитвенная память. Основой такой памяти церковной является молитва, обращенная к Бо́гу, Матери Божией, к святым – угодникам Божиим. Святая Церковь призывает нас, живых, молиться об усо́пших, ибо они уже не имеют возможности молиться за себя. Мы должны молиться о прощении их грехов и о упокоении их душ в обителях Небесных, молиться о том, чтобы благая память Божия о них была вечной…

Рекомендовано к публикации Издательским Советом Русской Православной Церкви.

Канон о едином усопшем 1

Канон о усопших многих 3

Чин литии, совершаемой мирянином дома и на кладбище 5

Чин литии в пасхальный период, совершаемой мирянином дома и на кладбище 6

Канон преподобному Паисию Великому 6

Канон святому Мученику Уару 8

Панихида для чтения мирянами дома и на кладбище 10

О поминовении усопших 15

Молитвы и каноны, чтомые по усопшим

Канон о едином усопшем

Моли́твами святы́х отец наших, Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.

Святы́й Бо́же, Святы́й кре́пкий, Святы́й безсме́ртный, поми́луй нас. (Читается трижды, с крестным знамением и поясным поклоном)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Трижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй. (12 раз)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу. (Поклон)

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу. (Поклон) Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему. (Поклон)

Живы́й в по́мощи Вы́шняго, в кро́ве Бо́га небе́снаго водвори́тся. Рече́т Го́сподеви: засту́пник мой еси́ и прибежище мое́, Бог мой, и упова́ю на Него́. Я́ко Той избавит тя от сети ловчи, и от словесе́ мятежна. Плещма Свои́ма осенит тя, и под криле Его наде́ешися, оружием обы́дет тя истина Его. Не убои́шися от страха нощнаго, от стрелы летящия во дни, от вещи во тьме преходящия, от сряща и беса полуденнаго. Паде́т от страны твоей тысяща, и тьма одесную тебе, к тебе же не прибли́жится. Оба́че очи́ма твои́ма смо́триши и воздаяние грешников узриши. Я́ко Ты, Го́споди, упование мое́; Вы́шняго положил еси́ прибежище твое́. Не прии́дет к тебе зло, и рана не прибли́жится телеси́ твоему. Я́ко Ангелом Своим запове́сть о тебе, сохрани́ти тя во всех путе́х твоих. На руках во́змут тя, да не когда преткне́ши о камень ногу твою. На аспида и василиска наступиши, и попере́ши льва и змия. Я́ко на Мя упова́, и избавлю и́; покры́ю и́, я́ко позна и́мя Мое́. Воззове́т ко Мне, и услышу его, с ним есмь в скорби, изму́ его и прославлю его, долготою дней исполню его и явлю ему спасение Мое́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия, сла́ва Те́бе, Бо́же. (Трижды)

Го́споди, поми́луй. (Трижды)

Глубиною мудрости человеколюбно вся стро́яй и полезная всем подаваяй, Еди́не Соде́телю, упокой, Го́споди, ду́шу раба́ Твоего́, на Тя бо упование возложи, Творца и Зиждителя и Бо́га нашего.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Те́бе и стену, и пристанище и́мамы, и моли́твенницу благоприя́тну к Бо́гу, Его́же родила еси́, Богоро́дице Безневе́стная, верных спасение.

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей милости Твоей, и по множеству щедрот Твои́х очи́сти беззаконие мое́. Наипаче омый мя от беззако́ния моего, и от греха моего очи́сти мя.

Я́ко беззаконие мое́ аз знаю, и грех мой предо мною есть выну . Те́бе единому согреши́х и лукавое пред Тобою сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х и победи́ши, внегда суди́ти Ти. Се бо, в беззакониях зачат есмь, и во гресе́х роди мя мати моя. Се бо, истину возлюбил еси́, безвестная и тайная премудрости Твоей явил ми еси́. Окропи́ши мя иссопом, и очи́щуся, омы́еши мя, и паче снега убелю́ся. Слуху моему даси радость и веселие, возрадуются кости смире́нныя. Отврати лице Твое́ от грех моих, и вся беззако́ния моя очи́сти. Сердце чисто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови во утробе моей. Не отве́ржи мене́ от лица Твоего́, и Духа Твоего́ Святаго не отыми от мене́. Воздаждь ми радость спасения Твоего́ и Духом владычним утверди мя. Научу беззаконныя путе́м Твоим, и нечести́вии к Те́бе обратятся. Избави мя от кровей, Бо́же, Бо́же спасения моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Го́споди, устне́ мой отве́рзеши, и уста моя возвестят хвалу Твою. Я́ко аще бы восхотел еси́ жертвы, дал бых у́бо, всесожжения не благоволи́ши. Жертва Бо́гу дух сокруше́н, сердце сокруше́нно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Го́споди, благоволением Твоим Сиона, и да сози́ждутся стены Иерусали́мския. Тогда благоволи́ши жертву правды, возношение и всесожегаемая, тогда возложат на олтарь Твой тельцы.

Читайте также:  Молитвы, чтобы найти хорошую работу – прошение святых об успешном поиске и устройстве на работу

Ирмос: Во́ду проше́д, я́ко сушу, и египетского зла избежав, израильтянин вопияше: Избавителю и Бо́гу на́шему пойм.

Припев: Поко́й, Го́споди, ду́шу усо́пшаго раба́ Твоего́ (усопшия рабы Твоея).

Отверз уста моя, Спасе, слово ми подаждь моли́тися, Милосе́рде, о преставлением рабе́ Твоем (и́мя), да покоиши ду́шу его, Влады́ко.

Припев: Поко́й, Го́споди, ду́шу усо́пшаго раба́ Твоего́ (усопшия рабы Твоея).

Мертв быв пло́тию, Спасе, и во гробе положен с мертвыми, ду́шу раба́ Твоего́ покой в месте злачне, я́ко Милосерд.

Сла́ва: Моле́бный глас мой услыши, Бо́же Триипоста́сне, и учини ду́шу преставленнаго в не́дрех Авраамлих, Избавителю.

И ны́не: Ты, Пречистая Богоро́дице, Его́же без искуса мужеска заче́нши родила еси́, моли Сына Твоего́ подати покой рабу Твоему преставленному (имя).

Ирмос: Небе́снаго круга Верхотво́рче, Го́споди, и Церкве Зиждителю, Ты мене утверди в любви Твоей, желаний краю, верных утверждение, Еди́не Человеколю́бче.

Припев: Поко́й, Го́споди, ду́шу усо́пшаго раба́ Твоего́ (усопшия рабы Твоея).

В месте злачне, в месте покойне, иде́же липы святы́х веселятся, ду́шу раба́ Твоего́ преставленнаго покой, Христе́, Еди́не Ми́лостиве.

Припев: Поко́й, Го́споди, ду́шу усо́пшаго раба́ Твоего́ (усопшия рабы Твоея).

Иде́же ли́цы святы́х, тамо вчини, Влады́ко, послужи́вшаго Те́бе всем сердцем и воздви́гшаго иго Твое́ на рамо свое, я́ко Един Владыка живота и смерти.

Сла́ва: Небесный О́тче Вседержителю, и Сыне Единородный, и Душе Святы́й Исходный, презри уме́ршаго согрешения, и в Церкви первенец всели его, славити Тя со всеми уго́ждшими Те́бе.

И ны́не: Я́ко Мати Святая Пресвятаго Бо́га, Владычице всяческих, Мари́е Богоро́дице, со всеми святыми Сего моли ду́шу покоити раба́ Твоего́ в небесных селе́ниих.

Если канон читается в составе панихиды, по 3-й и 6-й песнях: ирмос, “Господи помилуй” (40 раз) и молитва “Помяни, Го́споди…”

Поко́й, Спасе наш, с праведными раба́ Твоего́, и сего всели во дворы Твоя́, я́коже есть писано, презирая, я́ко благ, прегреше́ния его вольная и невольная, и вся я́же в ведении и не в ведении, Человеколюбие.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: От Девы возсиявый миру, Христе́ Бо́же, сыны света Тою показавый, поми́луй нас.

Молитвы об усопших

Кладбища — это священные места, где покоятся тела умерших до будущего воскресения.
Даже по законам языческих государств усыпальницы считали священными и неприкосновенными.
Из глубокой дохристианской древности идет обычай отмечать местопогребения устройством над ним холма.
Переняв этот обычай, христианская Церковь украшает могильный холм победным знамением нашего спасения — Святым Животворящим Крестом, начертанным на надгробной плите или поставленным над надгробием.
Мы называем наших покойных усопшими, а не умершими, потому что в определенное время они встанут из гроба.

Могила — это место будущего воскресения, и поэтому необходимо соблюдать ее в чистоте и порядке.
Крест на могиле православного христианина — молчаливый проповедник блаженного бессмертия и воскресения. Водруженный в землю и возвышающийся к небу, он знаменует веру христиан в то, что тело умершего находится здесь, в земле, а душа — на небе, что под крестом сокрыто семя, которое произрастает для жизни вечной в Царстве Божием.

Крест на могиле ставят у ног покойного так, чтобы Распятие было обращено к лицу покойного.
Надо особо следить, чтобы крест на могиле не покосился, был всегда окрашен, чист и ухожен.
Простой скромный крест из металла или дерева более приличествует могиле православного христианина, нежели дорогие монументы и надгробия из гранита и мрамора.

Придя на кладбище, надо зажечь свечку, совершить литию (это слово в буквальном смысле означает усиленное моление. Для совершения чина литии при поминовении усопших надо пригласить священника. Более краткий чин, который может совершить и миряни, приведен ниже «Чин литии, совершаемой мирянином дома и на кладбище»).

По желанию можно прочитать акафист о упокоении усопших. Затем прибрать могилу или просто помолчать, вспомнить покойного. Не нужно есть или пить на кладбище, особенно недопустимо лить водку в могильный холм — этим оскорбляется память покойного. Обычай оставлять на могиле рюмку водки и кусок хлеба «для усопшего» является пережитком язычества и не должен соблюдаться в православных семьях. Не надо оставлять на могиле еду, лучше отдать ее нищему или голодному.

Чин литии, совершаемой мирянином дома и на кладбище

Молитвами святых отец наших, Господи, Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и вся исполняяй. Сокровище благих и жизни Подателю, прииди и вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси, Блаже, души наша.

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас. (Читается трижды, с крестным знамением и поясным поклоном.)

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи, очисти грехи наша; Владыко, прости беззакония наша; Святый, посети и исцели немощи наша, имене Твоего ради.
Господи, помилуй. (Трижды.)

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго.
Господи, помилуй. (12 раз.)
Приидите, поклонимся Цареви нашему Богу. (Поклон.)
Приидите, поклонимся и припадем Христу, Цареви нашему Богу. (Поклон.)
Приидите, поклонимся и припадем Самому Христу, Цареви и Богу нашему. (Поклон.)

Живый в помощи Вышняго, в крове Бога Небеснаго водворится. Речет Господеви: Заступник мой еси и Прибежище мое. Бог мой, и уповаю на Него. Яко Той избавит тя от сети ловчи, и от словесе мятежна, плещма Своима осенит тя, и под криле Его надеешися: оружием обыдет тя истина Его. Не убоишися от страха нощнаго, от стрелы летящия во дни, от вещи во тме преходящия, от сряща, и беса полуденнаго. Падет от страны твоея тысяща, и тма одесную тебе, к тебе же не приближится, обаче очима твоима смотриши, и воздаяние грешников узриши. Яко Ты, Господи, упование мое, Вышняго положил еси прибежище твое. Не приидет к тебе зло, и рана не приближится телеси твоему, яко Ангелом Своим заповесть о тебе, сохранити тя во всех путех твоих. На руках возмут тя, да не когда преткнеши о камень ногу твою, на аспида и василиска наступиши, и попереши льва и змия. Яко на Мя упова, и избавлю и: покрыю и, яко позна имя Мое. Воззовет ко Мне, и услышу его: с ним есмь в скорби, изму его, и прославлю его, долготою дней исполню его, и явлю ему спасение Мое.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Аллилуиа, Аллилуиа, Аллилуиа, слава Тебе, Боже (трижды).
Со духи праведных скончавшихся, душу раба Твоего, Спасе, упокой, сохраняя ю во блаженной жизни, яже у Тебе, Человеколюбче.
В покоище Твоем, Господи, идеже вси святии Твои упокоеваются, упокой и душу раба Твоего, яко Един еси Человеколюбец.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу: Ты еси Бог, сошедший во ад и узы окованных разрешивши. Сам и душу раба Твоего упокой.
И ныне и присно и во веки веков. Аминь: Едина Чистая и Непорочная Дево, Бога без семени рождшая, моли спастися душе его.

Со святыми упокой, Христе, душу раба Твоего, идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь безконечная.

Сам Един еси Безсмертный, сотворивый и создавый человека: земнии убо от земли создахомся и в землю туюжде пойдем, якоже повелел еси, Создавый мя, и рекий ми: яко земля еси и в землю отъидеши, аможе вси человецы пойдем, надгробное рыдание творяще песнь: Аллилуиа, Аллилуиа, Аллилуиа.
Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слова рождшую, сущую Богородицу Тя величаем.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Господи, помилуй (трижды), благослови.
Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь.
Во блаженном успении, вечный покой подаждь. Господи, усопшему рабу Твоему (имя) и сотвори ему вечную память.
Вечная память (трижды).
Душа его во благих водворится, и память его в род и род.

Молитва об усопшем христианине

Помяни, Господи Боже наш, в вере и надежди живота вечнаго преставльшагося раба Твоего, брата нашего (имя), и яко Благ и Человеколюбец, отпущаяй грехи, и потребляяй неправды, ослаби, остави и прости вся вольная его согрешения и невольная, избави его вечныя муки и огня геенскаго, и даруй ему причастие и наслаждение вечных Твоих благих, уготованных любящым Тя: аще бо и согреши, но не отступи от Тебе, и несумненно во Отца и Сына и Святаго Духа, Бога Тя в Троице славимаго, верова, и Единицу в Троице и Троицу во Единстве, православно даже до последняго своего издыхания исповеда. Темже милостив тому буди, и веру, яже в Тя вместо дел вмени, и со святыми Твоими яко Щедр упокой: несть бо человека, иже поживет и не согрешит. Но Ты Един еси кроме всякаго греха, и правда Твоя, правда во веки, и Ты еси Един Бог милостей и щедрот, и человеколюбия, и Тебе славу возсылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Молитва вдовца

Христе Иисусе, Господи и Вседержителю! В сокрушении и умилении сердца моего молюся Тебе: упокой, Господи, душу усопшия рабы Твоея (имя), в Небеснем Царствии Твоем. Владыко Вседержителю! Ты благословил еси супружесткий союз мужа и жены, егда рекл еси: не добро быти человеку единому, сотворим ему помощника по нему. Ты освятил еси союз сей во образ духовнаго союза Христа с Церковию. Верую, Господи, и исповедую, яко ты благословил еси сочетати и мене сим святым союзом с единою из рабынь Твоих. Твоей же благой и премудрой воле изволися отъяти у мене сию рабу Твою, юже дал еси мне, яко помощницу и сопутницу жизни моея. Преклоняюся пред сею Твоею волею, и молюся Ти от всего сердца моего, приими моление мое сие о рабе Твоей (имя), и прости ей, аще согреши словом, делом, помышлением, ведением и неведением; аще земное возлюби паче небеснаго; аще о одежде и украшении тела своего печеся паче, неже о просвещении одеяния души своея; или аще небреже о чадех своих; аще преогорчи кого словом или делом; аще поропта в сердце своем на ближняго своего или осуди кого или ино что от таковых злых содела. Вся сия прости ей, яко благий и человеколюбивый: яко несть человек, иже жив будет и не согрешит. Не вниди в суд с рабою Твоею, яко созданием Твоим, не осуди ю по грехом ея на вечныя муки, но пощади и помилуй по велицей милости Твоей. Молю и прошу Тя, Господи, сил даруй ми по вся дни жизни моея не преставая молитися о усопшей рабе Твоей, и даже до кончины живота моего просити ей у Тебе, Судии всего мира, оставления согрешений ея. Да яко же Ты, Боже, положил еси на главу ея венец от камене честна, венчая ю зде на земли; тако увенчай ю вечною Твоею славою в Небеснем Царствии Твоем, со всеми святыми, тамо ликующими, да вкупе с ними вечно воспевает всесвятое имя Твое с Отцем и Святым Духом. Аминь.

Молитва вдовы

Христе Иисусе, Господи и Вседержителю! Ты плачущих утешение, сирых и вдовиц заступление. Ты рекл еси: призови Мя в день скорби твоея, и изму тя. Во дни скорби своея прибегаю к Тебе аз и молюся Ти: не отврати лица Твоего от мене и услыши моление мое, приносимое Тебе со слезами. Ты, Господи Владыко всяческих, благоволил еси сочетати мя с единым из рабов Твоих, во еже быти нам едино тело и един дух; Ты дал еси мне сего раба, яко сожителя и защитника. Твоей же благой и премудрой воле изволися отъяти от мене сего раба Твоего и оставити мя едину. Преклоняюся пред сею Твоею волею и к Тебе прибегаю во дни скорби моея: утоли печаль мою о разлучении с рабом Твоим, другом моим. Аще отъял еси его от мене, не отыми от мене Своея милости. Яко же некогда приял еси вдовицы две лепты, тако приими и сие моление мое. Помяни, Господи, душу усопшего раба Твоего (имя), прости ему все согрешения его, вольная и невольная, аще словом, аще делом, аще ведением и неведением, не погуби его со беззаконми его и не предаждь вечной муке, но по велицей милости Твоей и по множеству щедрот Твоих ослаби и прости вся согрешения его и вчини его со святыми Твоими, идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь безконечная. Молю и прошу Тя, Господи, даруй ми во вся дни жизни моея не преставати молитися о усопшем рабе Твоем, и даже до исхода моего просити у Тебе, Судии всего мира, оставления всех согрешений его и вселения его в Небесные обители, яже еси уготовал любящим Тя. Яко аще бо и согреши, но не отступи от Тебе, и несумненно Отца и Сына и Святаго Духа православно даже допоследняго своего издыхания исповеда; тем же веру его, яже в Тя, вместо дел ему вмени: яко несть человек, иже жив будет и не согрешит, Ты един кроме греха, и правда Твоя — правда во веки. Верую, Господи, и исповедую, яко Ты услышиши моление мое и не отвратиши лица Твоего от мене. Видя вдовицу, зельне плачущу, умилосердився, сына ея, на погребение несома, воскресил еси: тако умилосердився, утиши и скорбь мою. Яко же отверзл еси рабу Твоему Феофилу, отшедшему к Тебе, двери милосердия Твоего и простил еси ему прегрешения его по молитвам Святыя Церкве Твоея, внемля молитвам и милостыням супруги его: сице и аз молю Тя, приими мое моление о рабе Твоем и введи его в жизнь вечную. Яко Ты еси упование наше. Ты еси Бог, еже миловати и спасати, и Тебе славу возсылаем со Отцем и Святым Духом. Аминь.

Молитва родителей о почивших детях

Господи Иисусе Христе, Боже наш, Владыко живота и смерти, Утешителю скорбящих! С сокрушенным и умиленным сердцем прибегаю к Тебе и молюся Ти: помяни. Господи, во Царствии Твоем усопшего раба Твоего (рабу твою), чадо мое (имя), и сотвори ему (ей) вечную память. Ты, Владыко живота и смерти, даровал еси мне чадо сие. Твоей же благой и премудрой воле изволися и отъяти е у мене. Буди благословенно имя Твое, Господи. Молю Тя, Судие неба и земли, безконечною любовию Твоею к нам, грешным, прости усопшему чаду моему вся согрешения его, вольная и невольная, яже словом, яже делом, яже ведением и неведением. Прости, Милостиве, и наша родительская согрешения, да не пребудут они на чадех наших: вем, яко множицею согрешихом пред Тобою, множицею не соблюдохом, не сотворихом, якоже заповедал еси нам. Аще же усопшее чадо наше, нашея или своея ради вины, бяше в житии сем, работая миру и плоти своея, и не паче Тебе, Господу и Богу своему: аще возлюби прелести мира сего, а не паче Слово Твое и заповеди Твоя, аще предавшеся сластем житейским, а не паче сокрушению о гресех своих, и в невоздержании бдение, пост и молитву забвению предавше — молю Тя усердно, прости, преблагий Отче, чаду моему вся таковыя прегрешения его, прости и ослаби, аще и ино злое сотвори в житии сем. Христе Иисусе! Ты воскресил еси дщерь Иаира по вере и молитве отца ея. Ты исцелил еси дщерь жены-хананеянки по вере и прошению матери ея: услыши убо и молитву мою, не презри и моления моего о чаде моем. Прости, Господи, прости вся согрешения его и, простив и очистив душу его, изми муки вечныя и всели со всеми святыми Твоими, от века благоугодившими Тебе, идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь безконечная: яко несть человек, иже жив будет и не согрешит, но Ты Един еси кроме всякаго греха: да егда имаши судити мирови, услышит чадо мое превожделенный глас Твой: приидите, благословенные Отца Моего, и наследуйте уготованное вам Царствие от сложения мира. Яко Ты еси Отец милостей и щедрот. Ты живот и воскрешение наше, и Тебе славу возсылаем со Отцем и Святым Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Читайте также:  Молитва на удачный день - сильные православные утренние молитвы, чтобы день прошел удачно и легко

Молитва детей об усопших родителях

Последование панихиды

Священник: Благословен Бог наш всегда, ныне и присно, и во веки веков.

Чтец: Аминь. Трисвятое. Пресвятая Троице: Отче наш: Яко Твое есть Царство: Чтец: Аминь. Господи, помилуй, 12. Приидите, поклонимся: трижды.

Псалом 90

Живый в помощи Вышняго, в крове Бога небеснаго водворится. Речет Господеви: заступник мой еси и прибежище мое, Бог мой, и уповаю на Него. Яко Той избавит тя от сети ловчи, и от словесе мятежна, плещма Своима осенит тя, и под криле Его надеешися, оружием обыдет тя истина Его. Не убоишися от страха нощнаго, от стрелы летящия во дни, от вещи во тьме преходящия, от сряща и беса полуденнаго. Падет от страны твоей тысяща, и тьма одесную тебе, к тебе же не приближится, обаче очима твоима смотриши и воздаяние грешников узриши. Яко Ты, Господи, упование мое; Вышняго положил еси прибежище твое. Не приидет к тебе зло, и рана не приближится телеси твоему, яко Ангелом Своим заповесть о тебе, сохранити тя во всех путех твоих. На руках возмут тя, да не когда преткнеши о камень ногу твою; на аспида и василиска наступиши, и попереши льва и змия. Яко на Мя упова, и избавлю и; покрыю и, яко позна имя Мое. Воззовет ко Мне, и услышу его, с ним есмь в скорби, изму его и прославлю его, долготою дней исполню его и явлю ему спасение Мое.

Диакон: Миром Господу помолимся.

Лик: Господи, помилуй.

О свышнем мире и спасении душ наших, Господу помолимся.

Лик: Господи, помилуй.

О оставлении согрешений, во блаженней памяти преставльшихся, Господу помолимся.

Лик: Господи, помилуй.

О приснопамятных рабех Божиих [имярек], покоя, тишины, блаженныя памяти их, Господу помолимся.

Лик: Господи, помилуй.

О простити им всякое прегрешение вольное и невольное, Господу помолимся.

Лик: Господи, помилуй.

О неосужденным предстати у страшнаго престола Господа славы, Господу помолимся.

Лик: Господи, помилуй.

О плачущих и болезнующих, чающих Христова утешения, Господу помолимся.

Лик: Господи, помилуй. О отпуститися им от всякия болезни, печали, и воздыхания: и вселити их идеже присещает свет лица Божия, Господу помолимся.

Лик: Господи, помилуй.

О яко да Господь Бог наш учинит души их в месте светле, в месте злачне, в месте покойне, идеже вси праведнии пребывают, Господу помолимся.

Лик: Господи, помилуй.

О причтении их в недрех Авраама, и Исаака, и Иакова, Господу помолимся.

Лик: Господи, помилуй.

О избавитися нам от всякия скорби, гнева и нужды, Господу помолимся.

Лик: Господи, помилуй.

Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию.

Лик: Господи, помилуй.

Милости Божия, Царства Небеснаго и оставления грехов испросивше тем и сами себе, друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.

Лик: Тебе, Господи.

Возглас: Яко Ты еси воскресение и живот, и покой усопших раб Твоих, [имярек], Христе Боже наш, и Тебе славу возсылаем, со безначальным Твоим Отцем, и пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков.

Лик: Аминь.

Затем трижды поем Аллилуия на глас 8:

Стих 1: Блажени, яже избрал, и приял еси, Господи.

Стих 2: Память их в род и род.

Стих 3: Души их во благих водворятся.

Тропарь, глас 8

Глубиною мудрости человеколюбно вся строяй / и полезное всем подаваяй, / Едине Содетелю, упокой, Господи, души раб Твоих, / на Тя бо упование возложиша, / Творца и Зиждителя и Бога нашего. [Дважды.]
Слава, и ныне: Тебе и стену и пристанище имамы, / и молитвенницу благоприятну к Богу, / Егоже родила еси, Богородице безневестная, верных спасение.

И тотчас же поем на глас 5
Благословен еси, Господи, / научи мя оправданием Твоим.
Святых лик обрете источник жизни и дверь райскую, / да обрящу и аз путь покаянием: / погибшее овча аз есмь, / воззови мя Спасе, и спаси мя.
Благословен еси, Господи, / научи мя оправданием Твоим.
Агнца Божия проповедавше, / и заклани бывше якоже агнцы, / и к жизни нестареемей святии, / и присносущней преставльшеся. / Того прилежно мученицы молите, / долгов разрешение нам даровати.
Благословен еси, Господи, / научи мя оправданием Твоим.
В путь узкий хождшии прискорбный, / вси в житии крест яко ярем вземшии, / и Мне последовавшии верою, / приидите насладитеся, / ихже уготовах вам почестей, / и венцев небесных.
Благословен еси, Господи, / научи мя оправданием Твоим.
Образ есмь неизреченныя Твоея славы, / аще и язвы ношу прегрешений: / ущедри Твое создание Владыко, / и очисти Твоим благоутробием, / и возжеленное отечество подаждь ми, / рая паки жителя мя сотворяя.
Благословен еси, Господи, / научи мя оправданием Твоим.
Древле убо от не сущих создавый мя, / и образом Твоим Божественным почтый, / преступлением же заповеди / паки мя возвративый в землю, от неяже взят бых, / на еже по подобию возведи / древнею добротою возобразитися.
Благословен еси, Господи, / научи мя оправданием Твоим.
Упокой Боже рабы Твоя, / и учини я в раи, / идеже лицы святых Господи, / и праведницы сияют яко светила, / усопшия рабы Твоя упокой, / презирая их вся согрешения.
Слава: Трисиятельное единаго Божества, благочестно поем вопиюще: / Свят еси Отче Безначальный, / Собезначальный Сыне, и Божественный Душе: / просвети нас верою Тебе служащих, / и вечнаго огня исхити.
И ныне: Радуйся Чистая, Бога плотию рождшая во спасение всех, / Еюже род человеческий обрете спасение: / Тобою да обрящем рай, / Богородице Чистая благословенная.
Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе Боже. Трижды.

Ектения малая

Диакон: Паки и паки миром Господу помолимся.
Лик: Господи, помилуй.
Еще молимся о упокоении душ усопших рабов Божиих [имярек], и о еже проститися им всякому прегрешению, вольному же и невольному.
Лик: Господи, помилуй.
Яко да Господь Бог учинит души их, идеже праведнии упокояются.
Лик: Господи, помилуй.
Милости Божия, Царства Небеснаго и оставления грехов их, у Христа, безсмертнаго Царя и Бога нашего, просим.
Лик: Подай, Господи.
Диакон: Господу помолимся.
Лик: Господи, помилуй.

Священник глаголет молитву сию: Боже духов и всякия плоти, смерть поправый и диавола упразднивый, и живот мiру Твоему даровавый: Сам, Господи, упокой души усопших рабов Твоих [имярек], в месте светле, в месте злачне, в месте покойне, отнюдуже отбеже болезнь, печаль и воздыхание. Всякое согрешение, содеянное ими словом, или делом, или помышлением, яко благий человеколюбец Бог, прости, яко несть человек, иже жив будет и не согрешит. Ты бо Един кроме греха, правда Твоя правда во веки, и слово Твое истина.

Возглас: Яко Ты еси воскресение и живот, и покой усопших рабов Твоих [имярек], Христе Боже наш, и Тебе славу возсылаем, со безначальным Твоим Отцем, и пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков.

Лик: Аминь.

Седален, глас 5
Покой, Спасе наш, / с праведными рабы Твоя, / и сия всели во дворы Твоя, / якоже есть писано, / презирая, яко благ, прегрешения их / вольная и невольная, / и вся яже в ведении и не в ведении, Человеколюбче.
Слава, и ныне, Богородичен: От Девы возсиявый мiру, Христе Боже, / сыны света Тою показавый, / помилуй нас.

Псалом 50

Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое. Наипаче омый мя от беззакония моего, и от греха моего очисти мя; яко беззаконие мое аз знаю, и грех мой предо мною есть выну. Тебе Единому согреших и лукавое пред Тобою сотворих, яко да оправдишися во словесех Твоих, и победиши внегда судити Ти. Се бо, в беззакониих зачат есмь, и во гресех роди мя мати моя. Се бо, истину возлюбил еси; безвестная и тайная премудрости Твоея явил ми еси. Окропиши мя иссопом, и очищуся; омыеши мя, и паче снега убелюся. Слуху моему даси радость и веселие; возрадуются кости смиренныя. Отврати лице Твое от грех моих и вся беззакония моя очисти. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Не отвержи мене от лица Твоего и Духа Твоего Святаго не отыми от мене. Воздаждь ми радость спасения Твоего и Духом Владычним утверди мя. Научу беззаконныя путем Твоим, и нечестивии к Тебе обратятся. Избави мя от кровей, Боже, Боже спасения моего; возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, устне мои отверзеши, и уста моя возвестят хвалу Твою. Яко аще бы восхотел еси жертвы, дал бых убо: всесожжения не благоволиши. Жертва Богу дух сокрушен; сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимския. Тогда благоволиши жертву правды, возношение и всесожегаемая; тогда возложат на oлтарь Твой тельцы.

Канон, глас 6.
Песнь 1

Ирмос: Яко по суху пешешествовав Израиль, / по бездне стопами, / гонителя фараона / видя потопляема, / Богу победную песнь / поим, вопияше.
Запевы:
Покой, Господи, / души усопших раб Твоих.
Слава Отцу и Сыну, / и Святому Духу.
И ныне и присно, / и во веки веков, аминь.

Песнь 3

Ирмос: Несть свят, / якоже Ты, Господи Боже мой, / вознесый рог верных Твоих, Блаже, / и утвердивый нас на камени / исповедания Твоего.
Запевы:
Покой, Господи, / души усопших раб Твоих.
Слава Отцу и Сыну, / и Святому Духу.
И ныне и присно, / и во веки веков, аминь.
И катавасия: Несть свят:

Ектения малая

Диакон: Паки и паки миром Господу помолимся.
Лик: Господи, помилуй.
Еще молимся о упокоении душ усопших рабов Божиих [имярек], и о еже проститися им всякому прегрешению, вольному же и невольному.
Лик: Господи, помилуй.
Яко да Господь Бог учинит души их идеже праведнии упокояются.
Лик: Господи, помилуй.
Милости Божия, Царства Небеснаго и оставления грехов их у Христа, безсмертнаго Царя и Бога нашего, просим.
Лик: Подай, Господи.
Иерей: Яко Ты еси воскресение и живот, и покой усопших рабов Твоих [имярек], Христе Боже наш, и Тебе славу возсылаем, со безначальным Твоим Отцем, и пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков.
Лик: Аминь.

Седален, глас 6

Воистинну суета всяческая, / житие же сень и соние, / ибо всуе мятется всяк земнородный, / якоже рече Писание: / егда мiр приобрящем, / тогда во гроб вселимся, / идеже вкупе царие и нищии. / Темже, Христе Боже, / преставльшияся упокой, / яко Человеколюбец.
Слава, и ныне, Богородичен: Всесвятая Богородице, / во время живота моего не остави мене, / человеческому предстательству не ввери мя, / но Сама заступи и помилуй мя.

Песнь 4

Ирмос: Христос моя сила, / Бог и Господь, честная Церковь / боголепно поет, взывающи / от смысла чиста, о Господе празднующи.
Запевы:
Покой, Господи, / души усопших раб Твоих.
Слава Отцу и Сыну, / и Святому Духу.
И ныне и присно, / и во веки веков, аминь.

Песнь 5

Ирмос: Божиим / светом Твоим, Блаже, / утренюющих Ти души / любовию озари, молюся, / Тя ведети, Слове Божий, / истиннаго Бога, / от мрака греховнаго взывающа.
Запевы:
Покой, Господи, / души усопших раб Твоих.
Слава Отцу и Сыну, / и Святому Духу.
И ныне и присно, / и во веки веков, аминь.

Песнь 6

Ирмос: Житейское море, / воздвизаемое зря напастей бурею, / к тихому пристанищу Твоему притек, вопию Ти: / возведи от тли живот мой, / Многомилостиве.
Запевы:
Покой, Господи, / души усопших раб Твоих.
Слава Отцу и Сыну, / и Святому Духу.
И ныне и присно, / и во веки веков, аминь.
И катавасия: Житейское море:

Ектения малая

Диакон: Паки и паки миром Господу помолимся.
Лик: Господи, помилуй.
Еще молимся о упокоении душ усопших рабов Божиих [имярек], и о еже проститися им всякому прегрешению, вольному же и невольному.
Лик: Господи, помилуй.
Яко да Господь Бог учинит души их идеже праведнии упокояются.
Лик: Господи, помилуй.
Милости Божия, Царства Небеснаго и оставления грехов их у Христа, безсмертнаго Царя и Бога нашего, просим.
Лик: Подай, Господи.
Иерей: Яко Ты еси воскресение и живот, и покой усопших рабов Твоих [имярек], Христе Боже наш, и Тебе славу возсылаем, со безначальным Твоим Отцем, и пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков.
Лик: Аминь.

Кондак, глас 8

Со святыми упокой, / Христе, души раб Твоих, / идеже несть болезнь, ни печаль, / ни воздыхание, / но жизнь безконечная.
Икос: Сам един еси безсмертный, / сотворивый и создавый человека: / земнии убо от земли создахомся, / и в землю туюжде пойдем, / якоже повелел еси, создавый мя и рекий ми: / яко земля еси, и в землю отыдеши: / аможе вси человецы пойдем, / надгробное рыдание, творяще песнь: / аллилуия.

Ирмос: Росодательну убо пещь / содела Ангел / преподобным отроком, / халдеи же опаляющее / веление Божие, / мучителя увеща вопити: / благословен еси, Боже отец наших.
Запевы:
Покой, Господи, / души усопших раб Твоих.
Слава Отцу и Сыну, / и Святому Духу.
И ныне и присно, / и во веки веков, аминь.

Песнь 7

Ирмос: Из пламене преподобным росу источил еси / и праведнаго жертву водою попалил еси: / вся бо твориши, Христе, токмо еже хотети. / Тя превозносим во вся веки.
Запевы:
Покой, Господи, / души усопших раб Твоих.
Благословим Отца, и Сына, и Святаго Духа, / Господа.
И ныне и присно, / и во веки веков, аминь.

Песнь 8

Ирмос: Бога / человеком невозможно видети, / на Негоже не смеют чини Ангельстии взирати; / Тобою же, Всечистая, явися человеком / Слово Воплощенно, / Егоже величающе, / с небесными вои Тя ублажаем.
Запевы:
Покой, Господи, / души усопших раб Твоих.
Слава Отцу и Сыну, / и Святому Духу.
И ныне и присно, / и во веки веков, аминь.
Таже иерей: Богородицу и Матерь Света в песнех возвеличим.
Лик: Дуси и души праведных восхвалят Тя, Господи.
Катавасия: Бога человеком:

Чтец: Трисвятое по Отче наш: Иерей: Яко Твое есть Царство: Чтец: Аминь.

И поем тропари, глас 4
Со духи праведных скончавшихся, / души раб Твоих, Спасе, упокой, / сохраняя их во блаженной жизни, / яже у Тебе, Человеколюбче.
В покоищи Твоем, Господи, / идеже вси святии Твои упокоеваются, / упокой и души раб Твоих, / яко Един еси Человеколюбец.
Слава: Ты еси Бог сошедый во ад, и узы окованных разрешивый, / Сам и души раб Твоих упокой.
И ныне: Едина чистая и непорочная Дево, Бога без семене рождшая, / моли спастися душам их.

Ектения сугубая
Диакон глаголет: Помилуй нас, Боже, по велицей милости Твоей, молим Ти ся, услыши и помилуй.
Лик: Господи, помилуй, трижды.
Еще молимся о упокоении душ усопших рабов Божиих [имярек], и о еже проститися им всякому прегрешению, вольному же и невольному.
Лик: Господи, помилуй, трижды.
Яко да Господь Бог учинит души их идеже праведнии упокояются.
Лик: Господи, помилуй, трижды.
Милости Божия, Царства Небеснаго и оставления грехов их, у Христа, безсмертнаго Царя и Бога нашего, просим.
Лик: Подай, Господи.

Диакон: Господу помолимся.
Лик: Господи, помилуй.

Священник произносит следующую молитву
Боже духов и всякия плоти, смерть поправый и диавола упразднивый, и живот мiру Твоему даровавый: Сам, Господи, упокой души усопших рабов Твоих [имярек], в месте светле, в месте злачне, в месте покойне, отнюдуже отбеже болезнь, печаль и воздыхание. Всякое согрешение, содеянное ими словом, или делом, или помышлением, яко благий человеколюбец Бог, прости, яко несть человек, иже жив будет и не согрешит. Ты бо Един кроме греха, правда Твоя правда во веки, и слово Твое истина.
Возглас: Яко Ты еси воскресение и живот, и покой усопших рабов Твоих [имярек], Христе Боже наш, и Тебе славу возсылаем, со безначальным Твоим Отцем, и пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков.
Лик: Аминь.

Посем диакон: Премудрость.
[Священник: Пресвятая Богородице, спаси нас.]
Лик: Честнейшую Херувим / и славнейшую без сравнения Серафим, / без истления Бога Слова рождшую, / сущую Богородицу, Тя величаем.
Священник: Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе.
Лик: Слава, и ныне: Господи, помилуй, трижды. Благослови.

Живыми и мертвыми обладаяй, воскресый из мертвых, Христос, истинный Бог наш, молитвами Пречистыя Своея Матере, святых славных и всехвальных Апостол, преподобных и богоносных отец наших и всех святых, души от нас преставльшихся рабов Своих [имярек], в селениих праведных учинит, в недрех Авраама упокоит и с праведными причтет, и нас помилует, яко Благ и Человеколюбец.
Лик: Аминь.

Диакон возглашает: Во блаженном успении вечный покой подаждь, Господи, усопшим рабом Твоим [имярек], и сотвори им вечную память.
Певцы поют: Вечная память, трижды.

Подробнее:

На заставке: фрагмент фото saebaryo

Ссылка на основную публикацию